Jaktnyheter

Ja till skyddsjakt – på hackspettar

Två större hackspettar får fällas i skyddsjakt i Västerbotten. Foto: Gettyimages

En man i Vindelns kommun i Västerbotten har beviljats skyddsjakt på två hackspettar. De ska ha orsakat skador för 150.000 kronor.

"}}

Västerbottens-Kuriren rapporterar i sin pappersupplaga att fåglar av arten större hackspett orsakat kostsamma skador på fastighetsägarnas hus.

Alla sidor av huset ska ha omfattande skador som vittnar om hackspettarnas hackande i träfasaden. Det beräknas kosta 150.000 kronor att återställa panelen.

Den större hackspetten är fridlyst i Sverige, men länsstyrelsen i Västerbotten gör undantag och beviljar skyddsjakt på högst två fåglar.

Länsstyrelsens tjänstemän menar dock att skyddsjakt inte kan ses som någon långsiktig lösning. Därför ska mannen också bekämpa problematiken med olika typer av skrämselinsatser.

Husägaren får bedriva skyddsjakten fram till den 31 augusti.