Ja till jakt på 200 gäss

Falköping (JJ) Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett grönt ljus för jakt på 200 fridlysta gäss på en fastighet i västra delen av Falköpings kommun.

Grågässen och kanadagässen orsakar omfattande skador på betesmarken.

Fastighetsägaren ansökte att få skjuta 400 gäss. Länsstyrelsen gav honom efter bedömning rätt att fälla 200 fåglar.

Länsstyrelsen upplyser också i beslutet att så väl grågås som kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitära olägenheter får jagas under juli månad.  Sädgås får även jagas under september och oktober om det krävs för att förebygga skada, skriver Skaraborgs Allehanda.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser