Jaktnyheter

”En fråga som måste tas på största allvar”

Leif Granlöf känner stark oro för älgstammen, lokalt i Örebro och i förlängningen i hela landet. De döende och hårlösa älgarna blir allt fler, men ingen tar initiativ till att en ordentlig utredning av vad som orsakar djurens lidande. Foto: Privat

På bara några år har 16 hårlösa och utmärglade älgar, vissa av dem självdöda – andra otjänliga som föda, hittats eller fällts i sydöstra Örebro län. Nu kräver jaktprofilen Leif Granlöf krafttag från myndigheterna och landets jägare. En handlingsplan för att få bukt med problemet behövs.

"}}

Som tidigare länsansvarig jägare för polisen och NVR i Örebro län har Leif Granlöf stor erfarenhet av bland annat eftersök. Under senare år har han sett allt fler sjuka älgar i sydöstra Örebro län.

Hårlösa och utmärglade hittas de ibland självdöda ute i naturen. Köttet på de sjuka älgar som fälls under jakt är oftast otjänligt som människoföda. Enligt Granlöf finns problemet framförallt i Örebro län. Men även i Västra Götaland ser man allt fler lokala utbrott.

Kryllade av flugor

Symptomen har en del likheter med CWD och den omdiskuterade älvsborgssjukan. Samtliga hårlösa älgar har därutöver angripits hårt av hjortlusflugan. En insekt som inte enbart plågar älgar.

Helt nyligt sköts en till synes fullt frisk och välnärd kronhind i Örebro län. Vid avpälsningen visade det sig dock att det kryllade av fullt utvecklade hjortlusflugor under djurets kötthinnor.

Den här älgkon ser Leif Granlöf i stort sett varje dag vid sitt hus mellan Hjortkvarn och Haddebo. Den blir magrare och magrare och har i år inte fått någon kalv.

Slarvades bort av SVA

Kronhinden transporterades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala dit många av de hårlösa älgar som hittats också skickats.

– Men den slarvade de bort på SVA. Det har också hänt att man fått besked om att älgar man stått i begrepp att köra till SVA kommer att bli liggande under helgen, i väntan på att personal ska kunna ta hand om dem när arbetsveckan startar igen, säger Leif Granlöf.

Vill ha handlingsplan

Nu efterlyser Granlöf en nationell viltundersökning, med målet att ta fram en handlingsplan för de hårlösa älgarna. Samtidigt som han tycker sig se samband mellan såväl älvsborgssjukan, som CWD funderar Granlöf på hjortlusflugans roll i sjukdomsutvecklingen hos de drabbade djuren.

Hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska ett stort antal prover som enligt Leif Granlöf tagits på älgar med älvsborgssjukan finnas sparade. Med dessa, och ordentliga extraanslag till SVA för en heltäckande utredning är Granlöf övertygad om att orsaken till de hårlösa älgarnas svåra lidande skulle gå att finna.

”Vad ska vi göra?”

– Detta är en fråga som måste tas på största allvar! Det är ju något i vårt älgbestånd som inte ska vara där. De drabbade älgarna går omkring pälslösa, avmagrade och i vissa fall blinda. En del av dem får balansproblem och går runt i cirklar. Det är tragiskt att se, säger Leif Granlöf.

– Det finns många teorier. Men frågan är; vad ska vi göra för att ta reda på vad det är? Här måste samarbetet mellan jägarna, SVA och även SLU bli mycket bättre. Jag kan inte förstå varför den här frågan inte prioriteras högre. Det har ju redan lagts ned en hel del arbete på detta, som inte gett något resultat. Vill man inte ha svaret? avslutar han.