Jaktnyheter

Detaljerat regelverk när en varg får skjutas i Värmland

Länsstyrelsens tjänstemän finner att vargarna i Forshagareviret är mer benägna än normalt att ge sig på jakthundar. Arkivbild: Gettyimages

Personal vid länsstyrelsen i Värmland beviljar skyddsjakt på en varg i Forshagareviret. Myndigheten vill förhindra skador på jakthundar och tamdjur och skickar med ett detaljerat regelverk för hur jakten får bedrivas.

"}}

De som sökt skyddsjakt har hänvisar till sex händelser under 2021 och 2022.

1) Död nötkalv i Barshöjden den 16 april och varg synlig i närheten. Länsstyrelsens personal bedömer dock att kalven inte är dödad av rovdjur utan drar slutsatsen att den klämts ihjäl av vuxna kor.

2) Jakthund jagad av varg i Sutterhöjden den 1 september. Vargen ivägskrämd. Ingen rapport inlämnad till länsstyrelsen.

3) 8 oktober, Glumserud, jakthund jagad av varg. Vargen skräms iväg och angreppet avbryts.

4) Sutterhöjden, samma hund som jagades av varg 1 september hamnar i slagsmål med varg och återigen kan vargen skrämmas iväg. Händelsen inte rapporterad till länsstyrelsen.

5) Fageråsen, nordost om Molkom, 23 december. Två vargar jagar en jakthund. Vargen skräms på flykt men någon rapport till länsstyrelsen lämnas inte in.

6) 8 januari 2022, jakthund jagas av två vargar i Gillermyrsen i Väse och jakthunden skadas och besiktas av länsstyrelsens personal. Attacken avvärjs genom att vargarna skräms av människa.

Älgjakten hämmad

Situationen har lett till att älgjakten i Nyed-Väse älgskötselområde inte kunnat bedrivas tillfredställande – hundförare har inte velat släppa sina hundar.

De som söker skyddsjakt förklarar att de har bristande tillit till länsstyrelsen och därför har struntat i att skicka in rapporter om alla incidenter.

Länsstyrelsens tjänstemän meddelar i beslutet att ytterligare ett angrepp mot jakthund inträffade den 19 september nordväst om Bosjön i Filipstad.

”Baserat på senaste inventeringsresultatet kan även detta angrepp ha orsakats av varg tillhörande Forshagareviret. Påverkan på möjligheterna att bedriva älgjakt på ett effektivt sätt och därmed uppnå målsättningarna med älgförvaltningen har också vägts in i bedömningen om risk för allvarlig skada, står det i länsstyrelsens beslut.”

Ingen av vargarna i Forshagareviret är klassad som genetiskt viktig. Dessutom medger vargens status i Sverige att en varg nu får skjutas, menar länsstyrelsen.

”Vid en samlad bedömning kommer Länsstyrelsen fram till att det finns en högre risk för hundar att angripas av varg inom området än i normalfallet”, skriver länsstyrelsens tjänstemän.

Regler och undantag

Regelverket för jakten är detaljerat och fyllt av undantag, bland annat:

1) Alla typer av belysning som kan underlätta jakten får användas.

2) Jägarna får söka och ringa varg med hjälp av motorfordon – dock inte skjuta från dem.

3) Jakten får pågå dygnet runt och utan tillstånd från markägaren.

4) Jaktbeslutet gäller även om det överklagas.

5) Hundar får användas och länsstyrelsens tjänstemän rekommenderar att minst två, max tre hundar släpps. Snöförhållandena ska dock beaktas, så att vare sig hundar eller varg utsätts för onödigt lidande.

6) Länsstyrelsens personal skriver: ”Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 § jaktförordningen att skjutvapen får transporteras på motorfordon till och från, samt inom det aktuella området för skyddsjakt. Vapnen ska då vara nedpackade utan ammunition i vapnens patronläge eller magasin.”

7) Jakträttsinnehavaren har rätt att få delar av fälld varg, exempelvis kraniet. Det kostar dock 500 kronor plus frakt.

8) Jägarna måste senaste en vecka efter jaktens avslutande lämna in en redogörelse för hur jakten bedrivits.

Skyddjakten i Forshaga får pågå till den 15 februari.