Björnjakten i Värmland är beslutat

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om licensjakt på björn 2020. Man höjer kvoten från förra året.
Licensjakten för björn i Värmland 2020 är nu beslutad. Foto: Getty Images

Licensjakten för björn i Värmland 2020 är nu beslutad. Foto: Getty Images

Förra året fick två björnar fällas under licensjakten i Värmland. I år höjer länsstyrelsen kvoten till högst tre björnar, varav högst en hona. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2020 till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober 2020.

Läs hela beslutet här!

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼