Viltövergång för 80 miljoner

Göteborg (JJ) Nu påbörjades byggnadsarbetet med den nya ekodukten som ska binda samman området mellan Sandsjöbacka naturreservat i väster och skogarna mot gamla Göteborgsvägen i öster. Bron över motorvägen beräknas kosta totalt 80 miljoner kronor.

Klövviltet ska snart få det enklare att passera motorvägen E20 söder om Göteborg. Foto: Tema AB

En större faunapassage i form av en ekodukt (betongbro) ska byggas över E6 mellan Göteborg och Kungsbacka. I bland annat Norge och Nederländerna är den här typen av viltpassager vanligare och nu ska alternativet provas här eftersom E6 är en stor barriär för djurlivet väster och öster om motorvägen. Förhoppningen är också att ekodukten kommer bidra till att viltolyckorna i området reduceras kraftigt.

Bron är 32 meter bred och 64 meter lång och försedd med en faunaskärm som tar bort ljus- och ljudstörningar för djuren. Ingen fordonstrafik kommer tillåten på bron. Under bygget leds trafiken om i tre olika etapper på olika sätt. Arbetet påbörjas nu i dagarna och kommer störa trafiken ända fram till nästa höst.

Förutom ekodukten kommer viltstängslet förbättras och fem nya viltuthopp byggs vid Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet.

Viltuthoppen skapar bättre flyktvägar för de djur som trots allt kommer innanför viltstängslen vid trafikplatserna.

Vid Äpplekullavägen i Kållered byggs dessutom en färist för att hindra att djuren tar sig in på motorvägsområdet via den anslutande vägen. En tillfällig kort omledningsväg byggs förbi arbetet men hastigheten blir densamma som tidigare – 30 km/h.

Ekodukten beräknas vara helt klar sommaren 2018 och är den första i sitt slag i Sverige. Tidigare har endast mindre övergångar byggts, och då i samband med att det anläggs en ny väg.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vargdrabbad matte berättar om attacken

Vallentuna (JJ) Ann-Margret Neikter berättar nu i media hur det gick till när hennes cavalier king charles spaniel blev tagen av varg. – I ögonblicket jag vände mig om och tittade ner, bet den Lacey i nacken, berättar hon för Mitt i hela Stockholm.

Johans nya Blaser funkar inte

Västerås (JJ) Johan Rydberg har kostat på drygt 35 000 kronor för att få ett pålitigt vapen för björnjakt och eftersök. Men den nya studsaren, Blaser R8, funkar inte - den kastar inte ut tomhylsorna.

Annonser