Varannan älg har hjärnhinnemask

Karlstad (JJ) Älgens hjärnhinnemask är nu spridd över hela landet. Det visar en studie från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och i Mellansverige är lite drygt varannan älg drabbad av parasiten.

56 procent av älgarna i Mellansverige är drabbade av hjärnhinnemask. (Foto: iStock)

Det har tidigare inte varit känt hur utbredd hjärnhinnemasken är eller vilken inverkan den har på älgstammen, men studien som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, presenterat i höst visar att masken nu är spridd över hela landet. Det har även visat sig att i Mellansverige är den vanligast – här är 56 procent av älgarna drabbade.

Den stora spridningen förvånar Gunnar Glöersen på Svenska Jägareförbundet i Värmland, men han tycker också att resultatet på sätt och vis är lugnande.

– Det säger väl egentligen att det inte är speciellt farligt. Det är ingenting som kommer att reglera älgstammen på något sätt, utan den stora spridningen är ju ett tecken på att det inte är farligt, säger han.

I fem år har forskargruppen med hjälp av jägare samlat in och analyserat bland annat spillning, ryggrad och lungor från 1.137 älgar. Resultatet visar att hjärnhinnemasken framförallt förekommer hos kalvar och gamla älgar.

Hjärnhinnemasken orsakar inflammationer och skador i nervsystemet hos älgen vilket leder till rörelsestörningar och förlamning, och i värsta fall kan älgen dö.

– Men det här är ju inga arter som kan sprida sig till människor utan de är ju väldigt specifika just för de värddjur som de är anpassade till, i det här fallet klövdjur, så det är inga problem att äta älg., säger Glöersen.

Enligt forskarna kan vi förvänta oss att allt fler älgar kommer att smittas framöver i takt med klimatförändringarna. När temperaturen stiger och nederbördsmängden ökar blir det bättre levnadsförhållanden för de snäckor och sniglar som bär på smittan och som älgen får i sig när den betar.

Forskargruppen föreslår därför att stickprov tas kontinuerligt för att följa utvecklingen och påverkan på älgstammen, rapporterar SVT Nyheter/Värmland.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser