Finsk-rysk varg skjuten i Norge

Strax före jul sköts en varg av de norska myndigheterna med hjälp av helikopter. Nu har det visat sig att vargen var en invandrad varg från Finland-Ryssland, och händelsen har hamnat på regeringsnivå.

Den 43 kilo tunga varghanen hade vid flera tillfällen angripit renar i Östre Namndal. Före jakten hade man tagit DNA-prov som skulle analyseras. Men vargen sköts innan man fått provsvaren som nu visar att det var en invandrad varg som anses särskilt värdefull.

Kritiken från det norska Naturvernforbundet är skarp. Men miljövårdsdirektör Svein Karlsen hävdar att man följt de rutiner som finns och att vargen befann sig i ett område med cirka 2 000 vargar.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser