Färre vargar enligt inventering

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket presenterar nu inventeringsresultatet från vinterns spårning av varg. Vargpopulationen har enligt detta minskat

75 färre vargar hittades under vinterns inventering. Foto: Istock

I Sverige fanns i vintras 340 vargar enligt inventeringen. Föregående år beräknades populationen till 415 djur.

Det är flera faktorer som tillsammans bidrar till minskningen i populationen av varg. Exempelvis kan den naturliga variationen i hur många som föds och dör per år ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden, antal skyddsjakter samt illegal jakt är också anledningar till att vargstammen minskar i år, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

̶  I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys.

̶  Eftersom vargstammen ökat de senaste åren och dynamiken i populationen kan vara annorlunda ser vi behov av att uppdatera sättet vi beräknar antalet vargar på. Naturvårdsverket har beställt en ny populationsberäkning som ska granskas vetenskapligt och bör testas praktiskt innan den används i praktisk förvaltning, säger Maria Hörnell Willebrand.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser