Debatt: Skolverket svarar på kritiken kring naturbruksprogram

Skolverket vill bemöta de felaktigheter som förekommer i Annie Hedbergs debattartikel gällande våra förslag till regeringen om förändringar av naturbruksprogrammet.

Skolverkets förslag innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att läsa naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet. Det betyder att elever på naturbruksprogrammet även i framtiden har möjlighet att till exempel läsa de kurser som fordras för att nå särskild behörighet till flertalet av Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU)treåriga utbildningar.

En närmare redovisning av förutsättningarna för vidare studier på SLU:s utbildningar framgår av bilaga 2 i Skolverkets redovisning till regeringen i april 2016.

Beträffande ämnes- och kursplaner på gymnasieskolans yrkesprogram så är det Skolverket som beslutar över dessa. Det pågår inget arbete på myndigheten att ändra några ämnes- och kursplaner på naturbruksprogrammet. Varken att lägga till kurser eller att ta bort några kurser.

Vidare så är det skolorna, inte Skolverket, som beslutar vilka kurser som ska erbjudas eleverna inom den så kallade programfördjupningen. Det omfattar naturligtvis även kurserna jakt och viltvård, fiske och vattenvård, mångbruk av skog samt naturguidning. Detta meddelade vi på vår hemsida den 14 april.

Det är regeringen som beslutar vilka inriktningar som ska finnas på gymnasieskolans program. När det gäller namnen på yrkesutgångarna, det vill säga mot vilka yrken som utbildningarna leder, så är det skolorna bestämmer dessa.

Skolverket fick i uppdrag från regeringens att, inom vissa ramar, ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov.

Beträffande naturturism anser vi, i stället för att ha en egen inriktning, att arbete inom naturturism ska bygga på ett yrkeskunnande inom något område inom naturbruk exempelvis hästhållning, lantbruk, skogsbruk eller trädgård.

Det är exempelvis rimligt att den som kommer att arbeta med turridning har ett yrkeskunnande inom hästhållning, att den som kommer att arbeta med konceptet bo på lantgård har ett yrkeskunnande inom lantbruk samt att den som kommer att arbeta med att vägleda turister i skogliga miljöer har ett yrkeskunnande inom skogsbruk. På detta vis stärks professionaliteten hos dem som arbetar inom området naturturism.

Läs gärna våra regeringsredovisningar om förslag på förändringar på naturbruksprogrammet, från april respektive november 2016.

Torun Rudin, chef gymnasieenheten Skolverket

0 kommentarer

AKTUELLT

Vinn älgjakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Björndel hittad vi gruva

Skellefteå (JJ) Under förmiddagen fick polisen i Skellefteå ett samtal om att man hittat delar av en björn nära en gruva i Västerbotten.

Mårdhund och bisam skadedjur i Finland

Finland (JJ) EU har lagt till mårdhund och elva andra djurarter i sin lista med invasiva främmande djurarter som ska bekämpas. Av djurarterna i Finland lades även bisam på listan, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Annonser