Debatt: Skolverket svarar på kritiken kring naturbruksprogram

Skolverket vill bemöta de felaktigheter som förekommer i Annie Hedbergs debattartikel gällande våra förslag till regeringen om förändringar av naturbruksprogrammet.

Skolverkets förslag innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att läsa naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet. Det betyder att elever på naturbruksprogrammet även i framtiden har möjlighet att till exempel läsa de kurser som fordras för att nå särskild behörighet till flertalet av Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU)treåriga utbildningar.

En närmare redovisning av förutsättningarna för vidare studier på SLU:s utbildningar framgår av bilaga 2 i Skolverkets redovisning till regeringen i april 2016.

Beträffande ämnes- och kursplaner på gymnasieskolans yrkesprogram så är det Skolverket som beslutar över dessa. Det pågår inget arbete på myndigheten att ändra några ämnes- och kursplaner på naturbruksprogrammet. Varken att lägga till kurser eller att ta bort några kurser.

Vidare så är det skolorna, inte Skolverket, som beslutar vilka kurser som ska erbjudas eleverna inom den så kallade programfördjupningen. Det omfattar naturligtvis även kurserna jakt och viltvård, fiske och vattenvård, mångbruk av skog samt naturguidning. Detta meddelade vi på vår hemsida den 14 april.

Det är regeringen som beslutar vilka inriktningar som ska finnas på gymnasieskolans program. När det gäller namnen på yrkesutgångarna, det vill säga mot vilka yrken som utbildningarna leder, så är det skolorna bestämmer dessa.

Skolverket fick i uppdrag från regeringens att, inom vissa ramar, ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov.

Beträffande naturturism anser vi, i stället för att ha en egen inriktning, att arbete inom naturturism ska bygga på ett yrkeskunnande inom något område inom naturbruk exempelvis hästhållning, lantbruk, skogsbruk eller trädgård.

Det är exempelvis rimligt att den som kommer att arbeta med turridning har ett yrkeskunnande inom hästhållning, att den som kommer att arbeta med konceptet bo på lantgård har ett yrkeskunnande inom lantbruk samt att den som kommer att arbeta med att vägleda turister i skogliga miljöer har ett yrkeskunnande inom skogsbruk. På detta vis stärks professionaliteten hos dem som arbetar inom området naturturism.

Läs gärna våra regeringsredovisningar om förslag på förändringar på naturbruksprogrammet, från april respektive november 2016.

Torun Rudin, chef gymnasieenheten Skolverket

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser