Debatt: Skolverket svarar på kritiken kring naturbruksprogram

Skolverket vill bemöta de felaktigheter som förekommer i Annie Hedbergs debattartikel gällande våra förslag till regeringen om förändringar av naturbruksprogrammet.

Skolverkets förslag innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att läsa naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet. Det betyder att elever på naturbruksprogrammet även i framtiden har möjlighet att till exempel läsa de kurser som fordras för att nå särskild behörighet till flertalet av Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU)treåriga utbildningar.

En närmare redovisning av förutsättningarna för vidare studier på SLU:s utbildningar framgår av bilaga 2 i Skolverkets redovisning till regeringen i april 2016.

Beträffande ämnes- och kursplaner på gymnasieskolans yrkesprogram så är det Skolverket som beslutar över dessa. Det pågår inget arbete på myndigheten att ändra några ämnes- och kursplaner på naturbruksprogrammet. Varken att lägga till kurser eller att ta bort några kurser.

Vidare så är det skolorna, inte Skolverket, som beslutar vilka kurser som ska erbjudas eleverna inom den så kallade programfördjupningen. Det omfattar naturligtvis även kurserna jakt och viltvård, fiske och vattenvård, mångbruk av skog samt naturguidning. Detta meddelade vi på vår hemsida den 14 april.

Det är regeringen som beslutar vilka inriktningar som ska finnas på gymnasieskolans program. När det gäller namnen på yrkesutgångarna, det vill säga mot vilka yrken som utbildningarna leder, så är det skolorna bestämmer dessa.

Skolverket fick i uppdrag från regeringens att, inom vissa ramar, ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov.

Beträffande naturturism anser vi, i stället för att ha en egen inriktning, att arbete inom naturturism ska bygga på ett yrkeskunnande inom något område inom naturbruk exempelvis hästhållning, lantbruk, skogsbruk eller trädgård.

Det är exempelvis rimligt att den som kommer att arbeta med turridning har ett yrkeskunnande inom hästhållning, att den som kommer att arbeta med konceptet bo på lantgård har ett yrkeskunnande inom lantbruk samt att den som kommer att arbeta med att vägleda turister i skogliga miljöer har ett yrkeskunnande inom skogsbruk. På detta vis stärks professionaliteten hos dem som arbetar inom området naturturism.

Läs gärna våra regeringsredovisningar om förslag på förändringar på naturbruksprogrammet, från april respektive november 2016.

Torun Rudin, chef gymnasieenheten Skolverket

0 kommentarer

AKTUELLT

Aggressivt djur attackerade Marita

Bollnäs (JJ) Marita Berggren råkade ut för ett sällsynt aggressivt djur som gick till full attack natten mot fredagen. - Den högg sig fast i benet och tog om och tog om bettet, berättar Marita Berggren.

Vargdrabbad matte berättar om attacken

Vallentuna (JJ) Ann-Margret Neikter berättar nu i media hur det gick till när hennes cavalier king charles spaniel blev tagen av varg. – I ögonblicket jag vände mig om och tittade ner, bet den Lacey i nacken, berättar hon för Mitt i hela Stockholm.

Johans nya Blaser funkar inte

Västerås (JJ) Johan Rydberg har kostat på drygt 35 000 kronor för att få ett pålitigt vapen för björnjakt och eftersök. Men den nya studsaren, Blaser R8, funkar inte - den kastar inte ut tomhylsorna.

Annonser