Björnjakten delas in i områden i Gävleborg

Gävle (JJ) Länsstyrelsen Gävleborg har meddelat att de i juni kommer att besluta att det inför höstens björnjakt blir en områdesindelning i länet.

Länsstyrelsen i Gvleborg har beslutat områdesindela länet inför höstens björnjakt i två områden, öst och väst. (n Foto: Roger C Åström)

Ännu är det inte klart exakt hur indelningarna kommer att se ut, men det innebär en uppdelning av öst och väst ”eftersom jakten då delvis styrs till områden med björnar som orsakar problem”.

Detta förslag skulle innebära att länets östra delar kommer att tilldelas ”en viss kvot”. Enligt Sofia Ageheim, handläggare vid länsstyrelsens natur- och viltenhet, betyder det att det totala antalet björnar som får fällas under licensjakten inte kommer att påverkas, men en viss del av den totala kvoten kommer att öronmärkas till områdena i öst.

– Vi vill ha en mer skadeförebyggande effekt på björnjakten. Vi har en hel del skador orsakade av björn i de östra områdena, som exempelvis skador på bikupor eller på tamdjur, men det skjuts väldigt lite björn i de områdena.

Den andra anledningen till områdesindelningen är att kunna öka tillsynen från länsstyrelsens sida. I de västra delarna är det, enligt Sofia Ageheim, svårare att bedriva tillsyn. Det är där det finns flest stora skogsområden – och det är där många av björnarna i länet skjuts.

– Det är så stort och lite folk där så våra naturbevakare har svårt att ha koll på jakten där, säger Sofia Ageheim.

– Det kan exempelvis vara att man använder bil på ett otillåtet sätt vid björnjakt, att det finns illegala åtlar ute, och att man gör spårupptag med hund vid åtlar, säger Sofia Ageheim, till Ljusdalsposten.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser