Bakläxa på skarvjaktsbeslut

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu överprövat flera länsstyrelsebeslut om skyddsjakt på skarv. Och länsstyrelserna får bakläxa.

Flera länsstyrelsebeslut om skyddsjakt på skarv har överprövats. Arkivfoto: Per Jonson

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i april 2016 att tillåta viss skyddsjakt efter storskarv vid utsättningsplatser, vid fasta och rörliga fiskeredskap och fiskodling samt i ett antal angivna fredningsområden för fisk. Yrkandet om inhibition avslogs av Naturvårdsverket och skyddsjakten har i aktuella delar fått genomföras, trots överklagandet.

Nu har Naturvårdsverket prövat ärendet i sak och avslår överklagandet.

– Beslutet från Länsstyrelsen i Stockholms län om att tillåta skyddsjakt efter skarv är välmotiverat och visar tillräckligt tydligt på sambandet mellan skarvens predation och risken för allvarlig skada på fisket, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Däremot har inte länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge uppfyllt samtliga krav för att skyddsjakten på skarv ska kunna bedrivas där i enlighet med deras beslut. Skyddsjakten dras därför in för andra än yrkesfiskare.

I tillägg till detta har Naturvårdsverket även överprövat två mindre ärenden om skyddsjakt efter skarv avseende Stockholms respektive Skåne län. I båda fallen hade länsstyrelsen avslagit ansökningar om skyddsjakt. Naturvårdsverket anser att länsstyrelserna haft fog för sina bedömningar, men det ena ärendet återförvisas till Länsstyrelsen i Skåne län för ytterligare handläggning.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser