Jaktnyheter

Tobias vann mot polisen om Tikka T3x TAC A1

Toibias Lindgren med det aktuella vapnet Tikka T3x TAC A1. Foto: Privat
Umeå (JJ) Tobias Lindgren i Umeå har rätt att få licens på en Tikka T3x TAC A1. Förvaltningsrätten upphäver polisens nekande av licens i detta principiellt viktiga mål.
Jaktjournalen berättade för knappt en månad sedan om Tobias Lindgren i Umeå som nekades licens på en Tikka T3x TAC A1. Han anlitade advokat och inhämtade utlåtanden från en rad experter. – Geväret kostade 25 000 kronor och advokaten har hittills kostat 35 000 kronor. Men jag tycker det är principiellt viktig fråga och många frivilliga har skickat donationer till mig via swish för att hjälpa till och täcka advokatkostnaderna, har Tobias berättat för Jaktjournalen. Polisens motivering för att neka licens är att vapnet har vikbar kolv, vilket kan underlätta för kriminella att dölja det under transport. Polismyndigheten anser också att bössan har ett militärt utseende och pekar på att det är utrustat med pistolgrepp, vilket skulle göra det enklare att avfyra utan stöd mot axeln.

Vikbar kolv underlättar

Förvaltningsrätten konstaterar att målet handlar om hurvida Tikka T3x TAC A1 får användas vid jakt. Rätten  tar i sin dom fasta på en del av polisens argument – vikbar kolv kan underlätta för kriminella att dölja vapnet. Men rätten konstaterar också att det inte finns någonting i lagstiftningen som förbjuder vikbara kolvar på manuellt laddade gevär. Rätten väger också in Tobias Lindgrens argument, att ett vapen med ljuddämpare blir långt och medför problem för jägare som rör sig i terrängen. Vikbar kolv underlättar förflyttningar bland träd och grenar. Rätten konstaterar att Tikka T3x TAC A1 kan avfyras utan stöd mot axeln men skriver att det i sådana fall påverkar precisionen i skottet avsevärt. I det här fallet rör det sig om manuellt repeterad studsare och då ökar inte vapnets farlighetsgrad, menar Förvaltningsrätten i Umeå.

Lämpligt för jakt

Både Kammarrätten i Sundsvall och en rad förvaltningsrätter i landet har kommit fram till att polisen har rätt att neka licens på Tikka T3x TAC A1. Förvaltningsrätten i Umeå skriver: ”Även med hänsyn till den restriktivitet som ska råda vid beviljande av vapentillstånd bedömer förvaltningsrätten därför att det aktuella vapnet, vid en sammantagen bedömning, är lämpat för ändamålet jakt. Tobias Lindgren ska således beviljas tillstånd att inneha det aktuella vapnet, förutsatt att övriga förutsättningar för att bevilja sådant tillstånd är uppfyllda.”
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21