plotthund

Plotthunden kom att introduceras i Sverige på allvar i takt med att licensjakten på björn blev verklighet och tilldelningen ökat det senaste decenniet. Plotthunden är en stövarlik, drivande hund med god spårförmåga, dådkraft och vilja att skälla på björn. I dag används plotthundar flitigt på björnjakt, men även annan predatorjakt.