Jaktnyheter

Stort intresse för övervakning av vilthälsa

SVA vill att fler ansluter sig till projektet Vilthälsa inpå knuten. Arkivfoto: Per Jonson

Allmänhetens intresse att övervaka vilda djurs hälsa är stort, rapporterar Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Över 1.000 frivilliga deltagare finns nu i nätverket Vilthälsa inpå knuten.

Gustav Averhed, viltveterinär på SVA tycker det är fantastiskt roligt att så många väljer att engagera sig.

– Fler rapporter och prover från allmänheten bidrar till att SVA kan få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige, säger Gustav Averhed, viltveterinär vid SVA i ett pressmeddelande.

Initiativet är en så kallad medborgarforskning, där allmänheten bidrar med ökad kunskap om djuren vi har i vår direkta närhet. Observationer i trädgårdar eller i närheten av våra bostäder kan ge värdefull kunskap till viltforskningen.

Med hjälp av rapportörer i alla län och i alla kommuner får SVA en bättre överblick över hälsa och sjukdomar samt indikationer på när och var ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott sker hos vilda djur, skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Här kan du anmäla dig för att själv bli en rapportör i projektet.