Jaktnyheter

Statsvetare: ”Självklart kan Ängsteg sitta i Jägareförbundets styrelse”

Statsvetaren Jan Turvall ser inga hinder för att Inga Ängsteg tar uppdrag som styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet. Foto: Johan Wingborg och Stefan Ideberg/Göteborgs universitet och privat.
Ängstegs chef säger att förbundsuppdraget inte går att förena med hennes jobb på länsstyrelsen. Men statsvetaren Jan Turvall håller inte med.– Självklart har hon rätt att sitta i Svenska Jägareförbundets styrelse.
Jaktjournalen berättade tidigare på fredagen om förra verksamhetschefen på Viltskadecenter, Inga Ängsteg, som inte får ta uppdraget som styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet. Hennes chef på avdelningen Samhälle vid länsstyrelsen i Örebro, Anita Norén, har uppmanat Inga Ängsteg att tacka nej till uppdraget. Detta eftersom Ängsteg idag är chef på enheten för lantbruksstöd vid länsstyrelsen i Örebro.

”Fall uppe till prövning”

– Lagen reglerar att man inte får ha förtroendeskadlig bisyssla. Vi har haft andra fall uppe till prövning där det handlat om just styrelseuppdrag, och vi har insett att det inte går att kombinera i en roll som tjänsteman på länsstyrelsen. På vilket sätt skulle Inga Ängstegs uppdrag som chef på enheten där man delar ut lantbruksstöd kunna skadas av att hon sitter i Svenska Jägareförbundet styrelse? – Som chef på länsstyrelsen är man också en del av vår chefsgrupp, som är ett kollektiv som leder hela verksamheten. Vi har många ärenden där vi väger av många motstående intressen. Det kan också hända att chefer vikarierar på andra enheter. Det är just styrelseuppdrag som inte går att förena med uppdraget på länsstyrelsen. Hur rimmar det där med föreningsfriheten i Sverige? – Att vara medlem i en förening är en annan sak. Det är just förtroendeuppdrag det handlar om, svarar Anita Norén.

Statsvetaren håller inte med

Men hon får inte medhåll av statsvetaren lektor Jan Turvall vid Göteborgs universitet. Han är expert på frågor om ärendehandläggning på myndigheter och ser inga problem med att Inga Ängsteg både har en anställning på Länsstyrelsen samt styrelseuppdrag åt Svenska Jägareförbundet. Jan Turvall menar att samhället skulle få stora problem att fungera om myndighetspersoners eventuella fritidsintressen och föreningsmedlemsskap skulle utgöra grund för anställningar. Det finns regler för jäv att följa. – Man måste skilja på de olika rollerna, säger han och fortsätter:

”Ser inga problem alls”

– Om det nu är så att Inga Ängstegs arbete på länsstyrelsen inte står i direkt konflikt med hennes styrelseuppdrag ser jag inga problem alls. Självklart har hon rätt att sitta i Svenska Jägareförbundets styrelse. Enligt Jan Turvall bör tjänstemän däremot alltid agera efter försiktighetsprincipen rent generellt. I det här fallet betyder det att Inga Ängsteg bör säkerställa att ingen konflikt råder mellan arbete och ideellt uppdrag. – De ärenden där konflikt finns bör hon inte utreda, föredra eller delta i beslutandet av, säger Jan Turvall. När Anita Norén får höra vad statsvetaren Jan Turvall säger om saken, säger hon att myndigheten inte tittat specifikt på Ängstegs tilltänkta styrelseuppdrag i Jägareförbundet. – Vi har tittat generellt på styrelseuppdrag i allmänhet och att är de svåra att kombinera med uppdraget som chef på länsstyrelsen, säger Anita Norén.
Per Jonson Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21