Jaktnyheter

Så ska Norge stoppa den fruktade CWD-smittan

Hjortdjur som drabbas av CWD drabbas av avmagring. Arkivbild: Gettyimages

Nu tar de norska myndigheterna till exceptionella åtgärder för att få stopp på spridningen av den fruktande CWD-smittan. Bland annat blir det älg-, hjort- och vildrenjakt med start redan i augusti.

"}}

Det är Jakt & Fiske, förbundstidning för Norges Jägar- och fiskarförbund, som berättar om Miljödirektoratets åtgärdsplan.

Det blir förlängda jaktperioder. Vildren från jagas från den 15 augusti på Hardangervidda söder om riksväg sju.

Älg- och hjortjakten utvidgas i 22 kommuner på och omkring Nordfjella och Hardangervidda under en treårsperiod.

Jaktstarten för älg och hjort blir den 15 augusti och jakten får pågå till den 31 januari.

Vidare blir det fri avskjutning på hjortkalv.

Reducera bestånden

Planen med utökad jakttid på vildren är att fler vuxna handjur ska skjutas. De löper större risk för att ha CWD och är attraktiva att fälla före brunsten.

”Målet med att utvidga jakttiden på älg och hjort är att reducera bestånden. Reducerad täthet av hjortdjur i områden med CWD är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra i dagens CWD-situation”, skriver tjänstemän på Miljödirektoratet.

Smittan, CWD som är en förkortning av engelskans chronic wasting disease, sprids via proteiner, så kallade prioner, mellan hjortdjur.

Norges jägar- och fiskarförbund ställer sig positivt till myndigheternas åtgärder.

Så här skriver svenska jordbruksverket om CWD.