Riksdagen röstade igenom lättnader i vapenregler

Riksdagen röstade idag igenom de lättnader i vapenregler som tidigare flaggats för. Det gäller bland annat utökad vapengarderob, slopade femårslicenser och tillståndsbefriade ljuddämpare.

Riksdagen gick idag på Justitieutskottets linje och röstade igenom de sju förslag som utskottet hade. Därmed ska licenskravet för ljuddämpare avskaffas och det ska övervägas att slopa femårslicenserna, utöka vapengarderoben, se över vapenlagstiftningen och se över EU:s vapenpass med syfte att förenkla för svenska jägare.

Det gäller:

  • Avskaffat licenskrav på ljuddämpare
  • Överväga att slopa femårslicenser
  • Utökad vapengarderob
  • Översyn av vapenlagstiftningen
  • Översyn av EU:s vapenpass i syfte att förenkla
  • Straffet för vapenbrott
  • Vapensmuggling

Avskaffat licenskrav för ljuddämpare

Riksdagen ställer sig bakom att avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.

Femårslicenser

Riksdagen ställer sig bakom att reglerna för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen bör förenklas och att man bör överväga att slopa kravet på förnyande av tillstånd vart femte år.

Utökad vapengarderob

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utökad vapengarderob och tillkännager detta för regeringen.

Utskottet anför att man ska se över begränsningen av antalet vapen som får ingå i en jägares vapengarderob i syfte att möjliggöra innehav av ett större antal vapen. I samband med att vapenlagstiftningen ses över bör det därutöver utredas om det är möjligt att tillåta personer och skytteföreningar att inneha fler vapen för jakt och sportskytte. Det bör även i övrigt utredas om det går att underlätta regelverken för jägare och skytteorganisationer.

Översyn av vapenlagstiftningen

Riksdagen beslutar om en översyn och modernisering av vapenlagstiftningen. Man vill effektivisera arbetet, minska arbetsbördan för Polismyndigheten och förbättra för jägare, jakt- och skytte­organisationer, vapenhandlare m.fl.

Riksdagen beslutar också om en översyn av det samlade regelverket för tillstånds­givning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jakt och sportskytte.

Översyn av EU:s vapenpass i syfte att förenkla

Riksdagen ställer sig bakom en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass och tillkännager detta för regeringen.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser