Jaktnyheter

Rätten underkänner skyddsjakt på vargar som jagar kor

Skyddsjakten får inte fortsätta i vargreviret i Laxå där vargar ger sig på kor. Foto: Gettyimages

Nej, skyddsjakten på varg som attackerar kor i Laxå får inte fortsätta. Det har förvaltningsrätten i Luleå slagit fast i en dom.

Jaktjournalen har berättat om den drygt 200 kilo tunga kviga som hittades vargdödad i en hage hos djurägaren Johan von Schéele i Laxå i onsdags förra veckan.

På fredagen kom vargarna tillbaka och jagade en hel flock med äldre kvigor i en hage i närheten. Länsstyrelsens tjänstemän beslutade om skyddsjakt, som dock stoppades av förvaltningsrätten i Luleå i väntan på slutligt avgörande.

Det var föreningen Jaktkritikerna som överklagade.

Nu har förvaltningsrätten kommit fram till att länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut inte håller juridiskt. Jakten, som fick pågå i sju dagar, fram till i morgon, lördag, får inte slutföras.

Kvigan som hittades ihjälbiten och kraftigt äten. Foto: Privat

”Normal affärsrisk”

Jaktkritikernas argument återges i domen:

”Även om det har varit ett angrepp och ett jaktförsök i närtid, är det inte en hög sannolikhet för fler angrepp på nötkreatur. De skador som vargen orsakat får ses som en normal affärsrisk i ett vargrevir, om tamdjursägaren saknar rovdjursavvisande stängsel eller inte har
uppsikt över djuren.”

Länsstyrelsen har framhållit att vargarna genomförde två attacker med bara några dagars mellanrum. Dessutom har en varg setts vid kohagen vid ytterligare ett tillfälle.

Länsstyrelsen har skrivit till förvaltningsrätten:

”Att varg går in i en hage med nötkreatur måste därför ses som stor risk för allvarlig skada. De åtgärder som vidtagits med ökad tillsyn, flytt av djur och uppsättande av lapptyg kan bara tillfälligt avvärja skador vid ett begränsat antal hagar. I området ligget nötkreaturbesättningarna tätt och det finns gott om värdefulla naturbetesmarker som behöver hållas öppna. Att sätta upp miltals med stängsel för många hundra djur skulle ta flera års tid och kan handla om investeringar på miljontals kronor.”

Hänvisar till EU och dom

Förvaltningsrätten hänvisar till EU-regler och en kammarrättsdom från 2022 som handlar om vargar som gett sig på boskap vid ett tillfälle under en tolvmånadersperiod.

”Enligt kammarrätten kunde inte vargarna i den aktuella flocken anses mer benägna att angripa tamdjur än genomsnittsvargen. Kammarrätten uttalade att det förhållandet, att det rör sig om ett dödat nötkreatur, inte i sig kan innebära att det rör sig om risk för allvarlig skada eftersom det inte talar för att vargen är mer benägen att angripa tamdjur. I domen hänvisades även till Viltskadecenters riktlinjer. Trots att det även fanns tre incidenter där varg från det aktuella reviret hade angripit, respektive försökt angripa jakthund, ansåg kammarrätten att rekvisitet att förhindra allvarlig skada inte var uppfyllt”, skriver förvaltningsrätten i Luleå i sin dom.

Rätten skriver att det behövs ytterligare belägg för att vargarna i Tångeråsareviret är mer skadebenägna än andra vargar.

Lena Jörgensen, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Örebro, har inte läst domen och kan inte lämna några kommentarer när Jaktjournalen når henne.

– Vi läser domen just nu och ska ta ställning till hur vi går vidare, säger Lena Jörgensen.