Jaktnyheter

RÅ lägger ned ärendet med polisanmäld telefonavlyssning i ”jakthärvan”

Riksåklagaren lägger ned utredningen om den hemliga telefonavlyssningen i den så kallade jakthärvan i Västmanland. Foto: Gettyimages och Mikael Moilanen, montage
Det blir ingen förundersökning mot miljöåklagare Lars Magnusson och domare vid Västmanlands Tingsrätt, om misstänkt brott i samband med hemlig telefonavlyssning. Riksåklagarmyndighetens personal har beslutat lägga ned ärendet.
Bakgrunden är att flera män, däribland industriledaren och vargdebattören Karl Hedin, anklagas för illegal jakt på bland annat varg. Jaktjournalen har skrivit om det bland annat här. Åklagare Lars Magnusson begärde hemlig telefonavlyssning mot de misstänkta och Västmanlands tingsrätt gav klartecken. Karl Hedin och hans försvarare, advokat Sven Severin, anser att avlyssningen sattes in olagligt, eftersom straffvärdet för de misstänkta brotten var lägre än två år. Läs om det här. En polisanmälan gjordes mot Magnusson och domarna vid Västmanlands tingsrätt. Överåklagare Anders Jacobsson beslöt att ärendet skulle skickas vidare till Riksåklagaren och därifrån har nu beslut kommit, att förundersökning inte inleds.

Granskas av nämnd

Det går inte att bevisa att något brott begåtts, anser Riksåklagare Kerstin Skarp. ”Även om åklagaren och domarna i ärendet har lagt brottslighetens samlade straffvärde till grund for ansökningarna och besluten ger uppgifterna i ärendet, mot bakgrund av ovan angiven praxis, inte anledning att anta att vare sig domarna eller åklagaren har gjort sig skyldiga till annat tjänstefel än ringa tjänstefel, vilket inte är straffbart, och inte heller till annat brott som hör under allmänt åtal”, skriver Riksåklagaren i sitt beslut. I beslutet anges också att det enligt lagen finns mycket begränsad möjlighet att döma domare eller åklagare för tjänstefel. ”Det har vid handläggningen framkommit att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden genomför en kontroll av ärendet. Det saknas därför för närvarande anledning att närmare granska ärendet inom ramen för riksåklagarens särskilda tillsyn”, skriver Riksåklagaren.