Riksåklagaren granskar ”jakthärvan” i Västmanland

Riksåklagaren ska granska om telefonavlyssningen mot Karl Hedin satts in på ett lagligt sätt i den pågående utredningen om illegal rovdjursjakt i Västmanland.

Var det rätt att sätta in telefonavlyssning? Nu hamnar frågan på Riksåklagarens bord. Foto: Gettyimages och Mikael Moilanen, montage

Det är Expressen som berättar att överåklagare Anders Jacobsson skickar ärendet vidare till Riksåklagaren.

Bakgrunden är att industriledaren och vargdebattören Karl Hedin polisanmält att åklagare begärde telefonavlyssning och domstolen godkände den.

Karl Hedin och hans försvarare menar att avlyssningen var otillåten eftersom straffvärdet för det påstådda jaktbrotten inte är tillräckligt.

Gemensam bedömning

– Om det är fler personkategorier som kan misstänkas för brott, jag tänker då närmast på att någon har fattat beslut, då är det Riksåklagaren som ska titta på det. Då gör man det gemensamt så att man får en gemensam bedömning av åklagarens och domarens handläggning”, säger överåklagare Anders Jacobsson till Expressen med anledning av att saken nu hamnar på Riksåklagarens bord.

I utredningen misstänks fem män, däribland Karl Hedin, för inblandning i illegal rovdjursjakt. De förnekar brott och hittills har uppgifter som offentliggjorts tytt på bakslag för åklagaren. Man hittade exempelvis inga rester efter uppbrända vargar i AB Karl Hedins sågverk i Karbenning, och dessutom har flera vittnen meddelat att de hoppar av utredningen.

Läs Jaktjournalens rapportering bland annat här och här.

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser