Jaktnyheter

Politiker vill ha ökad trafiksäkerhet för jakthundar

Riksdagsledamot Erik Ottoson vill se säkrare trafikmiljö för jakthundar. Arkivfoto: Per Jonson

Vi måste stötta jägarna och jakthundarna i deras arbete att balansera viltstammarna. Därför behövs det insatser för en säkrare trafikmiljö för jakthundar, menar M-politikern Erik Ottoson i en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S.

"}}

Under en interpellationsdebatt i Riksdagen igår (måndag), ställde riksdagsledamot Erik Ottoson, M, frågan vad infrastrukturminister Tomas Eneroth är beredd att vidta för åtgärder för att öka trafiksäkerheten för jakthundar.

”Sverige har en lång tradition av löshundsjakt som pågår i stort sett hela hösten och vintern varje år. Löshundsjakten är en omistlig del av vårt kulturarv och en viktig del av den viltvård som hundratusentals jägare bedriver under miljontals mantimmar varje år”, skriver Ottoson i sin interpellation.

Riksdagsledamot Erik Ottoson, M.
Skärmavbild: riksdagen.se

Negativa konsekvenser

Han tar bland annat avstamp i eftersöksfrågan och hur jägare med sina hundar har en betydande roll:

”Det är en avgörande insats för att minska viltolyckorna på våra vägar som orsakar såväl omkomna trafikanter som onödigt lidande för de djur som inte omedelbart omkommer, vilket är allt för vanligt. Många trafikeftersök är svåra och tidsödande innan djurets lidande kan avslutas, och alltför många trafikeftersök kan inte ens avslutas då omständigheterna blir för svåra. Att avstå från löshundsjakt i närheten av trafikerade vägar får därför negativa konsekvenser för trafiksäkerheten som helhet. Dels kan då inte viltstammarna hållas nere lokalt i dessa områden, dels lär sig de vilda djuren förhållandevis fort att dessa områden är fria från jakt. Detta i sin tur leder till en migration av vilda djur från andra områden där jakt bedrivs till områden nära trafikerade vägar med viltolyckor i trafiken som följd.

230 jakthundar trafikdödade

Thomas Eneroth, S, infrastrukturminister.
Skärmavbild: Riksdagen.se

Tomas Enroth svarar upp i debatten:

– Tack Erik, jag uppskattar verkligen engagemanget för jakt och för jakthundar. Jag uppskattar mindre att Erik Ottoson inte ger svar på en fråga huruvida det är klokt av moderaterna att dra ner avsevärt, med 30 miljarder kronor på utvecklingsanslaget på miljöåtgärder, det som skulle kunna innebära mer resurser för till exempel viltstängsel.

Tomas Eneroth utvecklar med att 60 000 djur omkommer i trafiken på vägarna, varav 230 jakthundar.

– Det är naturligtvis allvarligt, men glädjande nog en 20 procentig minskning enligt Agria. Vi gör mer insatser för att skydda trafikanter men också en ökad säkerhetsmedvetenhet och en utökad teknisk utveckling, säger Eneroth.

Erik Ottoson är inte nöjd med svaret som han kallar ”innehållslöst och otillfredsställande” utan konkreta åtgärder som regering vidtagit eller avser att vidta.