Jaktnyheter

Polisen fortsätter dröja med licenser för Tikka T3x TAC A1

Tobias Lindgren fick strida ett och ett halvt år för att få licens på Tikka T3x TAC A1. Nu har han fått rätt, men polisen dröjer med licenser till andra människor som ansökt om att få inneha samma vapen.
Polismyndigheten fortsätter att dröja med licenser för Tikka T3x TAC A1 – trots att Tobias Lindgren i Umeå förra veckan vann licensstriden mot polisen. – Vi har fått direktiv från överordnade chefer att vänta med licenserna, säger Peter Tisell vid polisen i Stockholm.
Tobias sökte licens på en Tikka T3x TAC A1 i augusti 2017 och fick nej av polisen – bland annat med motiveringen att geväret har vikbar kolv. Detta kan enligt polisen underlätta dold transport för den som har brottsliga syften. Men förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att polisens överklagan inte tas upp. Därmed gäller det okej till licens som Kammarrätten meddelat. Jaktjournalen har skrivit om fallet bland annat här och här. Runt om i landet har andra jägare fått avslag på sina licensansökningar och när Tobias Lindgren nu vann målet började de stöta på polisen om sina licenser.

”Nationell enhetlighet”

Men nu visar det sig att polisen, trots domstolsutslaget, dröjer med handläggningen. Ett brev från Peter Frisell på polisens avdelning Förvaltningsrätt i Stockholm sprids på Facebook och där får en person som söker licens beskedet att saken dröjer. ”Ett förslag till hantering av dessa ärenden i syfte att bringa nationell enhetlighet har tagits fram vid renheten för förvaltningsrätt (EFR) inom rättsavdelningen av processledaren för vapen. Förslaget kommer att delges Polismyndighetens rättschefer för synpunkter innan beslut fattas”, skriver Peter Tisell till en person som sökt licens. Han beklagar att han inte kan ange hur lång tid det kommer att ta och hänvisar till att han själv har semester till 29 juli och att ingenting kommer att hända i licensärendena före det datumet.

Direktiv från chefer

Jaktjournalen har talat med Peter Tisell. Varför beviljar ni inte licenserna nu när rättsprocessen är över? – Jag agerar utefter de riktlinjer jag fått från överordnade chefer. Du får fråga på den nationella rättsavdelningen. Mejlet som cirkulerar på Facebook är bara ett svar som jag gett en person som sökt licens, svarar Peter Tisell. Jaktjournalen söker ansvariga polischefer.

Erik Lakomaa kritisk

Erik Lakomaa forskar kring vapenlagstiftning och bland annat varit expert i EU-kommissionens utvärdering av vapendirektivet 2014. Han är kritisk till polisens agerande i fallet med Tikka T3x TAC A1. – Man måste utgå ifrån att en myndighet följer domen, även om domen går myndigheten emot. JO har flera gånger slagit fast att det i extremfallet får ta upp till 30 dagar att handlägga en vapenlicens. En myndighet är också skyldig att ha sådan bemanning att man klarar förvaltningslagens krav på handläggningstider. Och då går det inte att skylla på semester, säger Erik Lakomaa.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21