Jaktnyheter

Nytt och större försök att rädda älgarna i Långed från skyddsjakt

Torbjörn Figaro är laddad för ett nytt försök att rädda älgarna i Långed undan skyddsjakt. Bild: Eniro och privat

Försöken att hindra älgar att vandra ned till Långed i Västerbotten går nu in på sin andra säsong och utökas. I år ska matplatser placeras längre bort från Långed, utmed älgarnas vandringsstråk.
- Vi kör igång så fort snön kommer, säger Torbjörn Figaro till Jaktjournalen.

"}}

Jaktjournalen har i flera artiklar under några år berättat om västerbottniska Långed, där vandringsälgarna stoppas upp av viltstängslet vid E4:an. Jaktsäsongen 2017-2018 sköts exempelvis 8,6 älgar per tusen hektar i Långeds jaktlag, som förfogar över 3.270 hektar mark.

Dessutom har länsstyrelsen flera år beviljat skyddsjakt på älgar som jagats i djup snö.

Jägare i grannlagen har reagerat, dels på att så många älgar skjuts, dels på jakt i snö som de finner oetisk.

Vandringskartor till hjälp

Torbjörn Figaro drog i fjol igång ett projekt med att lägga ut ensilage utanför Långeds marker – i ett försök att få älgarna att äta på matplatserna istället för i ungskogarna i Långed. Torbjörn Figaro och en rad jaktgrannar gjorde också försök att mota bort älgar från Långed.

– Vi kom igång för sent i fjol och hade matplatser som låg för nära Långed. I år har jag fått kartor över hur 58 märkta älgar vandrade under en studie som gjordes av SLU. Det är klart med två markägare där vi får lägga ut ensilage längre bort från Långed och hoppas få älgarna att stanna där. Dessutom behåller vi en matplats närmare Långed, säger Torbjörn Figaro.

Det är också älgbrist som får honom att lägga ned tid på projektet. Allt fler jägare vittnar om få älgkontakter under jakterna.

– Det har tagit lång tid men nu har folk börjat reagera – ”vad fan, vi har ju ingen älg”. I det området jag jagar i Åsele sköts för två vintrar sedan 41 älgar på marker som är cirka 3.000 hektar stora och ägs av Holmen. På en grannmark där Sveaskog säljer jakt jagade i höst tre hundförare och sju-åtta passkyttar i tre dagar utan att ha en enda älgkontakt, säger Torbjörn Figaro.

Donerade pengar

Jägare har skänkt pengar till mat till älgarna och i nuläget finns 8.000 kronor kvar av donerade medel sedan i fjol.

– Beroende på när snön kommer brukar älgarna gå ned till Långed i början, mitten av december. Får vi bara snö så kommer jag att börja köra ut ensilage till matplatserna, säger Torbjörn Figaro.

I fjol sade länsstyrelsen i Västerbotten nej till ansökningen om skyddsjakt på älg i Långed. Man hänvisade till försöken av utfodra älgarna och på så sätt få dem att låta bli ungskogarna.