Jaktnyheter

Nya idéer om hur Långeds älgar ska räddas från skyddsjakt

Lokala jägare, länsstyrelsen och forskare på SLU gör gemensam sak för att få stopp på skyddsjakter på älg i Långed i Västerbotten. Foto: Gettyimages

Det har fötts en lång rad idéer om hur älgarna i Långed i Västerbotten kan räddas från att bli skjutna i skyddsjakt på vårvintrarna.
- Vi behöver mer än ett instrument för att lösa de här problemen, säger Erik Lindberg, viltförvaltare på länsstyrelsen i Västerbotten.

"}}

Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om Långeds VVO, som har haft stora problem med att vandringsälgar stannar upp och äter i tallplanteringarna. Flera skyddsjakter har genomförts under åren.

Men när Långeds VVO i år ansökte om att få skjuta tio vuxna älgar och tio kalvar sa länsstyrelsen nej. Viltområdet har överklagat till Naturvårdsverket och därifrån har inget besked kommit.

Däremot har frivilliga krafter, med Torbjörn Figaro i spetsen, samlat ihop pengar till ensilage åt älgarna. Jägare från grannjaktlag har försökt stöta bort älgarna från Långed. Det är jägare som tycker det är oetiskt med jakt i djup snö och på exempelvis dräktiga kor.

– Kommande år ska vi starta de här arbetet tidigare. Vi ger inte upp efter ett försök, säger Torbjörn Figaro till Jaktjournalen.

Flera idéer

Erik Lindberg på länsstyrelsen berättar att det finns flera idéer om hur älgarna ska stoppas från att beta sönder tallplanteringarna i Långed.

– Ett problem är att älgarna blir kvar bakom viltstängslet vid E4:an. Det finns övergångar, men de stängs för att renarna inte ska gå över vägen. I år var det inga renägare som hade renar i området, men övergångarna stängdes ändå. I framtiden måste man fundera på om älgarnas passage över vägen kan lösas på något annat sätt, säger Erik Lindberg.

Det finns också idéer om att styra vandringsälgarna till utfodringsplatsen utanför Långeds marker – på Torsmyran.

Plogade vägar

– Vi ser att vandringsälgar gärna rör sig på plogade vägar. Det borde gå att ploga vägarna längre upp i geografin och leda dem utfodringsplatsen, säger Erik Lindberg.

Hans förhoppning är att SLU-forskare i Umeå vill vara delaktiga i försöken att få bort älgarna från Långed.

– Vi måste ha fler instrument än skyddsjakt för att lösa de här problemen. I slutändan handlar det om att man lokalt skjuter sönder en stam med friska och starka älgar, om skyddsjakt är enda lösningen. När det dessutom finns frivilliga krafter som är beredda att jobba för en annan lösning, så vill vi prova det, säger Erik Lindberg.

Omedelbart ja

Göran Ericsson, professor och älgforskare vid SLU i Umeå svarar omedelbart ja på inviten från Erik Lindberg och länsstyrelsen i Västerbotten.

– Vi är jätteintresserade av att vara med på ett sådant projekt, och vi vill ha både länsstyrelsen i Trafikverket med. Vi har jobbat med mycket utfodringfrågor både i Sverige och Norge och just nu finns ett 20-tal märkta älgar i områdena runt Långed. Där försöker vi få ökad kunskap om vilket vandringsmöster de har, säger Göran Ericsson.

Erfarenheten från tidigare forskning är att det tar allt mellan ett år och flera år att få älgar att man erbjuder mat och önskar att de ska uppehålla sig.