American foxhound, effektiv i vargjakt, men får inte tränas i Norge. Foto: Gettyimages

Låst läge om drivande hundar i norsk vargjakt

Bevarandeföreningarna i Norge verkar inte få något gehör från regeringen i kravet på att stoppa användningen av drivande hund vid skyddsjakt på varg. Regeringen ställer sig också kallsinnig till kravet från jägare och djurägare, att drivande hund ska få användas även i licensjakten på varg.

Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om de framgångar som framförallt svenskägda american foxhounden Einar stått för vid norsk skyddsjakt på varg. Antalet mantimmar på varje fälld varg har minskat dramatiskt och norska staten tjänar miljoner. Grundförutsättningen i Norge är att drivande hund är förbjudet att använda på varg och björn. Staten delar dock ut dispenser vid skyddsjakt. Bevarandeorganisationerna kampanjar för att stoppa drivande hundar även i skyddsjakten, men signalen från regeringen är att det fortsatt kommer att ges dispenser. – När det ges skyddsjaktstillstånd på rovdjur, är målet att få till en så snabb jakt som möjligt för att hindra angrepp på nya tamdjur. Bruk av drivande hundar har vid speciella tillfällen visat sig vara effektivt, säger statssekreterare Maren Hersleth Holsen till Rovdyr.org.

Djuretik

Hon framhåller dock att användningen är strängt reglerad i Norge på grund av djuretik. – Det är till exempel hög risk för att hunden kan skada eller döda betesdjur eller rovdjur, hävdar Holsen. I tidningen Nationen efterlyser Ole André Myhrvold, Senterpartiet, att användning av löshund måste tillåtas även i licensjakt, så att hundarna som används i skyddsjakten kan tränas i Norge.

Tränar i USA

– Att använda drivande hund är det mest effektiva. Det har inte varit tillåtet att träna hundarna i Norge. Därför har skyddsjaktslagen varit tvungna att resa till USA för att träna dem. Då snackar vi stora kostnader. Ju bättre tränade hundarna är, desto mindre är risken för att stressa annat vilt och andra djur. Det ligger i allas intresse att träningen kan genomföras lokalt, säger Myhrhold till Nationen och citeras av Rovdyr.no.