Jaktnyheter

Minsta möjliga tilldelning i lojakten i Västmanland

4,5 föryngringar har konstaterats i Västmanland, där det i vinter får skjutas ett lodjur. Foto: Gettyimages
Länsstyrelsen i Västmanland sänker tilldelningen i den kommande licensjakten på lodjur.
I jakten som genomfördes i mars var kvoten två lodjur. Nu meddelar länsstyrelsen att endast ett lodjur får fällas i Västmanland i den kommande licensjakten. Förvaltningsmålet är satt till mellan fyra och fem föryngringar i länet. I den senaste vinterns inventering fann man 4,5 föryngringar. Emil Stolpe-Nordin är ordförande i Svenska Jägareförbundet i Västmanland och han frågar sig om man verkligen lyckats hitta alla lodjur. – Det behövs översyn av inventeringsmetoderna. Vi har sagt att vi stöttar länsstyrelsen i arbetet,för att få upp inventeringsresultatet, säger Emil Stolpe-Nordin.