Jaktnyheter

Ministern svarar inte om vargflytt

Bild från en av de fyra gånger en vargtik flyttades och släpptes ut i södra halvan av Sverige. Nu aktualiseras planerna på nya vargflyttar och Jaktjournalen har frågor att ställa till miljöminister Isabella Lövin. Foto: Mikael Moilanen och Naturvårdsverket, montage

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) svarar inte på frågor om de aktualiserade planerna på att flytta vargar och släppa ut dem i den södra halvan av Sverige. Vi listar några av frågorna Jaktjournalen skulle vilja ställa till Lövin.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppgift att se ut platser där det är möjligt att sätta ut varg som sövts i norr och transporterats ned till den svenska vargkolonin.

Enligt Svensk Jakt är uppdraget formulerat av miljö- och klimatministern Isabella Lövin (MP) och hennes departement.

Jaktjournalen publicerade på onsdagen en krönika där vår reporter Mikael Moilanen kritiserar planerna på vargflytt. Moilanen kallar det för ett idiotprojekt och frågar sig var övergreppen på jakt, djurägare och landsbygdsboende ska ske.

För att få Regeringens syn på saken har Jaktjournalen bett om en intervju med Isabella Lövin. Vi har gjort framställan till ministerns pressekreterare både via telefon och mejl och förklarat att vi kan vänta tills Lövin får exempelvis en kvart över.

Efter en timme svarar pressekreterare Anna Söderström vid mejl:

”Isabella Lövin har tyvärr inte möjlighet till en intervju.”

Några frågor

Här är några av frågorna vi vill ha svar på, Isabella Lövin:

  • Avser Regeringen att tvinga igenom utsättning av flyttade vargar, om drabbade i närområdet protesterar?
  • Är det aktuellt att kompensera de människor som drabbas av utsatta vargar?
  • Hur ska Regeringen arbeta för att uppnå det beslut som Riksdagen fattat om, att koncentrationerna av varg ska minska i de hårdast drabbade områdena?
  • Varför är det viktigt för Regeringen att skapa en isolerad vargstam i den södra halvan av landet?