Jaktnyheter

Finland öppnar för att flytta varg till Sverige

Finland har meddelat att det nu är möjligt att flytta varg direkt från Finland till Sverige. Foto: Gettyimages
Finland ändrar vargpolitik för att förse Sverige och Norge med vargar. Vargflockar ska tillåtas närmare den svenska gränsen – och dessutom meddelar finnarna att landet är berett att flytta vargar till Sverige.
– Tidigare sa Finland nej till att flytta varg till Sverige. Nu har man öppnat för det, säger Jens Andersson, samordnare för rovdjursfrågor på viltanalysavdelningen vid Naturvårdsverket. Bakgrunden till nya beskedet om vargarna i Finland är det samarbete som inletts mellan Sverige, Norge och Finland för att stärka genetiken hos den skandinaviska vargstammen. Ett hinder för vargarna att vandra ned till den isolerade vargkolonin i Mellansverige och Norge är att Finland inte tillåter vargrevir i renskötselområdet, närmast gränsen mot Sverige. – Nu är Finland berett att göra undantag och tillåta vargrevir närmare den svenska gränsen – för att de lättare ska kunna vandra över till Sverige, säger Jens Andersson.

Jens Andersson, Naturvårdsverket

Flytt direkt från Finland

De finska myndigheterna meddelar också att man nu är beredda att söva vargar i Finland och flytta dem till Sverige. – Det är en ny möjlighet som Finland nu öppnar för, konstaterar Jens Andersson. Ett problem med vargflyttar från Finland, med svenska ögon sett, är att vargarna i landet kan vara invandrare från Ryssland som är ett rabiesland. I systemen för DNA-analyser som använts hittills har de svensk-norska och finska metoderna skiljt sig från varandra. Därför har det inte varit möjlig se om vargen kommer från Finland eller Ryssland.

”Utan risk”

– Nu har vi enats om en enhetlig metod i alla tre länderna. Därför kan vi genom DNA-prov särskilja varifrån olika vargar kommer. Vet vi att en varg med säkerhet är född i Finland kan den flyttas utan risk för rabies, säger Jens Andersson. Kommer det alltså att börja flyttas varg från Finland till Sverige? – Det diskuteras om hur vida det ska göras eller inte. EU-kommissionen vill att vi ska vara mer aktiva och tycker att man vid behov bör kunna flytta varg. Vi undersöker vilka möjligheterna är. Det finns inga planer på flyttar i nuläget, det avgörs av hur behovet ser ut, alltså hur många vargar som vandrar in naturligt i framtiden. Kan vi inte visa att det kommer in tillräckligt med vargar, så kommer det att bli jobbigt på riktigt för Sverige, svarar Jens Andersson.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21