Jaktnyheter

Lyckat samarbete mot vildsvinsskador i Halmstad

En jägare frias från misstanken om jaktbrott . Foto: Gettyimages

I Halmstad har Jägareförbundets Vildsvinshjälpen slagit väl ut vid gårdar som tar emot jägarnas hjälp. Vildsvinsskadorna på odlade marker har minskat.

"}}

P4 Halland rapporterar att projektet Vildsvinshjälpen, där lantbrukare kan få hjälp med jakt på vildsvin som ger sig på grödor, har varit lyckosamt i Halmtad.

Tre gårdar är anslutna och ett 20-tal jägare hjälper till i jakten. Man har skjutit 16 vildsvin.

En av jägarna, Magnus Möller, säger till radio stationen att det inte bara handlar om att skjuta vildsvin.

Närvaro

– Vi visar närvaro och får väck vildsvinen från platsen, upp i skogen där vi låter dem vara ganska ostörda, så att de väljer att vara där istället för ute på fälten, säger Magnus Möller till lokalradion.

Han poängterar att ett år en för kort tid för att dra några långtgående slutsatser. Men vildsvinsskadorna hos de tre gårdarna som tar emot hjälp från jägarna har minskat rejält.

Magnus Möller framhåller att mörkersikten, som blev tillåtna att använda på vildsvin 2019, har underlättat jägarnas arbete betydligt.

I landet i stort är det få lantbrukare som tar hjälp av Vildsvinshjälpen.