Jaktnyheter

Lodjuren uppges ha minskat kraftigt i Norrbotten

Lodjuren i Norrbotten är huvudsakligen ren. Foto: Gettyimages
Lodjursstammen uppges ha minskat kraftigt i Norrbotten. Man har hittat 13,5 familjegrupper och det är långt under målet.
Det är Piteå-Tidningen som i sin pappersupplaga berättar om länsstyrelsens inventeringsresultat. Enligt de politiska målen, som fastställdes 2012, ska vårt nordligaste län ha 32 familjegrupper. Miniminivån är satt till 17. Det är oklart vad som ligger bakom minskningen. Chefen för viltanalys vid Naturvårdsverket, Andreas Zetterberg, säger till tidningen att stammen kan ha underskattats i år och överskattats tidigare år.

Ren huvudföda för lodjuren

– Det finns olika saker som kan påverka räkningen, som till exempel snöförhållandena. Illegal jakt kan ha förekommit som i kombination med licensjakt och skyddsjakt gjort att stammen reducerats, säger Andreas Zetterberg till Piteå-Tidningen. Kommande vinters licensjakt på lodjur är nu inställd i Norrbotten och målet är att åter öka stammen. – Samtidigt som vi har ett mål då det gäller lodjur har vi ett mål att rennäringen inte ska ha förluster på mer än max tio procent. Ren är lodjurens huvudföda i Norrbotten, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, till Piteå-Tidningen.