Jaktnyheter

Licensjakten på björn beslutad i Norrbotten

Licensjakten på björn i Norrbotten blir även i år, betydligt mindre än skyddsjakten på björn. Foto: Per Jonson

Jägarförbundet i Norrbotten var i våras starkt kritiska mot tilldelningen i licensjakt på björn och menar att alldeles för många björnar fälls under skyddsjakt. JRF krävde fördubblad licenskvot, men resultatet blev oförändrat sedan föregående år.

"}}

Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslut om att högst 20 björnar får fällas i länet under licensjakt. Samtidigt har 65 björnar fällts under skyddsjakt i år i syfte att skydda rennäringen.

— Baserat på rapporter om närkontakter med björn från olika delar av länet ser vi ett behov av att bromsa tillväxten av björnstammen och därmed minska de skador och det obehag en för tät björnstam kan åsamka. Det är i enlighet med den förvaltningsplan som Viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten fastställde i April 2021, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Stammen minskade 2020

Den senaste spillningsinventeringen på björn i Norrbotten är från 2016. Efter att stammen ökat i tre år, minskade den kraftigt 2020, enligt länsstyrelsen.

Baserat på ett treårsmedel av björnobsen bedömer dock Länsstyrelsen att stammen i Norrbotten ligger i nivå med där den låg 2013, på ca 600 individer.

— Med startskottet av björnjakten drar också årets spillningsinventering på björn igång. Resultatet från spillningsinventeringen möjliggör en utvärdering av vår förvaltning och är en stark grund för våra förvaltningsbeslut framöver, säger Anna Danell Savela.

Målet är att förvalta länets björnstam inom förvaltningsintervallet på 250-600 individer.

Ska förvaltas med licensjakt

Som jaktjournalen tidigare berättat har Jägareförbundet i Norrbotten kritiserat och kallat förvaltningen av björnstammen för orimlig.

”Vi nås av allt för många signaler från länet om att dagens skyddsjakt missbrukas och det i vissa fall mer liknar en motoriserad björnjakt för att minska antalet björnar snarare än ett berättigat behov att ta bort skadegörande individer. Detta undergräver förtroendet både för skyddsjakten som verktyg och den totala björnförvaltningen i länet.”

År 2020 fälldes 20 björnar i licensjakt, 60 skyddsjakt. Jägareförbundet Norrbotten vill se minst en fördubbling i licensjakten.

”Jag har respekt för jägarna”

Landshövdingen i Norrbotten Lotta Finnstorp menar att varje ansökan om skyddsjakt på björn prövas enligt riktlinjerna och att Norrbotten har många renkalvningsland som gör att det blir mycket skyddsjakt under våren.

– Man kan säkert bli upprörd över att det är väldigt mycket skyddsjakt men vi försöker hantera det utefter direktiv och lagstiftning och fatta beslut utefter korrekt information, sa Lotta Finnstorp till Jaktjournalen i våras.

Sammanställning över björnar fällda i Norrbotten de senaste tio åren. Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten