Jaktnyheter

Landshövdingen om skyddsjakt på björn: ”inventeringen i höst kommer visa hur vi sköter förvaltningen”

Förra året fälldes 60 björnar i skyddsjakt i Norrbotten. Siffran för licensjakten var 20. Landshövding Lotta Finstorp säger att höstens inventering kommer ge bra underlag för diskussion. Foto: GettyImages/Lule-Bild

Mer än hälften av alla björnar som fälldes i Norrbotten 2020 skyddsjagades. Jägareförbundet Norrbotten menar att länsstyrelsen ser skyddsjakten som ett verktyg att förvalta stammen.
- Jag har respekt för vad jägarna säger, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Som Jaktjournalen tidigare har berättat har Jägareförbundet i Norrbotten skickat en vass skrivelse till länsstyrelsen där man kräver fördubblad licensjakt på björn och menar att skyddsjakten missbrukas. I år vill de se minst 40 fällda björnar i licensjakten.

Förra året var siffran 20, medan 60 björnar fälldes enligt beslut om skyddsjakt. Knäckfrågan är om björnen ska förvaltas som ett skadedjur eller en resurs.

”Björnen är strikt skyddad”

– Utgångspunkten är att björnen är en strikt skyddad art. Det är väldigt styrt av EU och egen lagstiftning som vi har i Sverige. Alla beslut om jakt, vare sig licensjakt eller skyddsjakt, är ett undantag från skyddet, säger Lotta Finstorp som tillträdde som landshövding i Norrbotten i februari i år.

Hon menar att varje ansökan om skyddsjakt på björn prövas enligt riktlinjerna och att Norrbotten har många renkalvningsland som gör att det blir mycket skyddsjakt under våren.

– Norrbotten har renkalvningsland i större del än andra renskötsellän. Vi följer lagstiftningen och försöker göra kloka bedömningar, säger hon.

Eftersom inventeringen av björn sker var femte år, är det svårt att säga just idag hur väl förvaltningen av stammen lyckats.

– Man kan säkert bli upprörd över att det är väldigt mycket skyddsjakt men vi försöker hantera det utefter direktiv och lagstiftning och fatta beslut utefter korrekt information, säger Lotta Finnstorp.

Inventeringen ska ge mer fakta

Jägarna menar att behovet av skyddsjakt på våren skulle minska om fler björnar får fällas under höstens licensjakt. Hur ser du på det?
– Jag förstår det och jag har respekt för det som jägarna säger. När vi gör inventeringen i höst får vi ännu mer fakta kring om det är rätt eller inte.

Det har också framförts kritik över att björnar som fällts i skyddsjakt eldats upp i SVA:s destruktionsugn. Björnen som resurs har inte tagits tillvara på och inte heller tillfallit markägaren.

­- Jag känner till det. Jag tänker att när vi fått inventeringen i höst har vi bra underlag för diskussion hur vi ska uppnå förvaltningsmålen. Jag är idel öra för vad jägarna säger, sedan finns det många olika intressen att ta hänsyn till, säger Lotta Finstorp.

”Extrema nivåer”

Björn Sundgren, som undertecknat skrivelsen från Jägareförbundet Norrbotten, håller med Lotta Finstorp i en del av resonemanget om till exempel stora områden med kalvningsland. Men han menar också att skyddsjakten dragit i väg i förhållande till björnstammen.

– Om man ser man tillbaka ett antal år i tiden är det här extrema nivåer. Inte ens när vi hade som mest björn vid 2005 var skyddsjakten tillnärmelse lika hög och då sänkte vi stammen, säger Björn Sundgren,  funktionsansvarig för jakt- och viltförvaltning Norr.

Inte heller när nivåerna på licensjakt liknade skyddsjakten 2020, var skyddsjakten så utbredd, menar han.

– Så något har hänt med länsstyrelsens syn på det.

Björnen ska skyddas

Han upplever att en del på länsstyrelsen i Norrbotten har en syn på björnjakten som inte övriga länsstyrelser har, att den egentligen inte ska jagas.

– Medan Naturvårdsverket säger att på hösten är det licensjakt. Norrbotten lever kvar i tron om att björnen ska skyddas till varje pris och att vi måste bygga upp stammen, säger Björn Sundgren.

Sammanställningar av björnar fällda de senaste 10 åren i Norrbotten:

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten