Jaktnyheter

Jägareförbundet slår larm – skyddsjakter på björn missbrukas

Jägareförbundet i Norrbotten vill ha fördubblad licensjakt på björn. Dessutom krävs bland annat slopat fredande av björnungar och att hundanvändningen inte begränsas. Foto: Per Jonson

Det fälls för många björnar under vårens skyddsjakter i Norrbotten och dessa jakter missbrukas, kritiserar Jägareförbundet i länet. Till länsstyrelsen ställs en mängd krav på bättre villkor för licensjakten på björn, bland annat en fördubblad kvot. Grundinställningen är att Norrbottens björnstam ska förvaltas med hjälp av licensjakt, inte med olika skyddsjakter på skadegörande björnar i renskötselområdet.

"}}

Det är orimligt att det fälls cirka 60 björnar på våren under skyddsjakter, konstaterar Jägareförbundet i Norrbotten.

”Vi nås av allt för många signaler från länet om att dagens skyddsjakt missbrukas och det i vissa fall mer liknar en motoriserad björnjakt för att minska antalet björnar snarare än ett berättigat behov att ta bort skadegörande individer. Detta undergräver förtroendet både för skyddsjakten som verktyg och den totala björnförvaltningen i länet.”

Det skriver Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet Norr, till länsstyrelsens miljöenhet i Luleå.

Bättre att tillämpa paragraf 28

Då är det bättre att istället låta renskötarna skjuta björnar som tänker ta renar med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen, resonerar Jägareförbundet i Norrbotten. Paragrafen gör det möjligt för djurägare att ingripa på eget initiativ för att avvärja angrepp från stora rovdjur, men händelsen ska anmälas till länsstyrelsen, som sedan utreder om nödvärnsskotten gick rätt till.

Inför länsstyrelsens kommande beslut om licensjakt på björn i Norrbotten i höst har Jägareförbundet en diger lista med olika krav.

Licensjakt på minst 40 björnar

 Minst 40 björnar bör fällas under licensjakten i höst under en enhetlig jakttid för hela länet. Det är i så fall en fördubbling av antalet licensbjörnar, jämfört med förra året.

 Om det blir kvar björnar på den kvoten när licensjakten avslutats i år ska dessa björnar få fällas under perioden 14 april till 15 maj 2022.

 Licenskvoten ska gälla för hela Norrbotten – ingen uppdelning på olika tilldelningsområden. Det minskar risken för överskjutning av kvoten i delområden.

 Mildra det strikta skyddet för familjegrupper av björnar under licensjakten.

Slopat fredande av björnungar

”Fredandet av ungarna i en familjegrupp bör tas bort för att minimera risken för jägare att råka i juridiska problem vid felskjutningar utan uppsåt”, skriver Björn Sundgren. Det blir annars problematiskt när det under skyddsjakter närmast regelmässigt fälls familjegrupper på våren, påpekas det i skrivelsen.

 Tillåt åteljakt på björn i hela länet. Det ska vara minsta möjliga begränsningar utifrån de björnåtelsregler som gäller nationellt.

 Vilken hundtyp som används under björnjakt ska ej regleras, eftersom sådana begränsningar saknar forskarstöd. Det ska även vara tillåtet att släppa två hundar samtidigt efter en björn för att värna om hundarnas säkerhet.