Jaktnyheter

Liberalerna i Lekeberg vill ha vild meny i skolorna

Liberalerna i Lekeberg vill minska vildsvinsstammen genom att servera viltkött i kommunens verksamheter. Foto: Gettyimages

Vildsvin, älg och rådjur på tallriken. Det kan bli verklighet för Lekebergs skolbarn och äldre – om Liberalerna får som de vill.

"}}

Liberalerna lämnade nyligen in en motion till kommunfullmäktige i vilken partiet föreslår att kommunens skolor och äldreboenden ska börja servera viltkött några gånger per år.

Bakgrunden är bland annat att traktens vildsvinsstam är så stor att den borde kunna nyttjas som en matresurs att räkna med, både i de kommunala verksamheterna och i Lekebergsbornas kök. Genom att introducera vildsvin, rådjur och älg på skolornas och äldreboendenas meny vill Liberalerna nu väcka intresse för viltkött så att efterfrågan på framförallt vildsvinskött ökar.

En utredning ska nu undersöka om Liberalernas förslag är genomförbart.

Om svaret blir ja, föreslår Liberalerna att introduktionen av de nya maträtterna kostnadsberäknas för servering av vilt fyra gånger per år.