Jaktnyheter

KRÖNIKA: Krisen i Jägarnas Riksförbund avgörs på lördag

Striden i Jägarnas Riksförbund, JRF, gör att åtta av totalt 21 JRF-distrikt kräver att förbundsstyrelsen avgår. Det här är ett bekymmer för fler än de cirka 37 000 JRF-medlemmarna, skriver Anders Ljung, chefredaktör för Jaktjournalen.

På lördag håller Jägarnas Riksförbund, JRF, årsstämma. Via det digitala mötesverktyget Zoom avgörs den värsta krisen på länge för jaktorganisationen som bildades 1938 för att värna om jakten för bönder och marklösa jägare. Bakom kulisserna rasar en strid där åtta JRF-distrikt kräver att hela förbundsstyrelsen avgår.

Solveig Larsson, som varit förbundsordförande sedan 2009, har ett år kvar på sitt nuvarande mandat men kan alltså tvingas avgå tillsammans med de övriga som är kvar i den kraftigt decimerade styrelsen. Det är bara sex ledamöter kvar efter flera avhopp, ett dödsfall och en uteslutning. Därmed är styrelsen precis på gränsen för att vara beslutsmässig enligt stadgarna.

Fyra avhoppare från styrelsen

För cirka ett år sedan hoppade en ledamot och två suppleanter av förbundsstyrelsen i protest mot hur JRF har styrts. Ingemar Alin, distriktsbas i Gävleborg, motiverade avhoppet med ”lågt i tak” och ”dåligt ledarskap”, där det inte jobbades för att hålla ihop styrelsen.

JRF har utretts för dålig arbetsmiljö och flera anställda har slutat i missnöje. Suppleanten Magnus Rinaldo pekade bland annat på ”knepig personalpolitik” när han avgick. Även suppleanten Bengt Blomberg motiverade sitt avhopp med uselt ledarskap samt ”tjafs” på styrelsemöten. Suppleanten Martin Lundgren, JRF-bas i Dalarna, hoppade av senare. Mest för att han var trött på läget.
Dessutom har en revisor och en revisorssuppleant hoppat av.

Uteslöts för kritiskt brev

Den sista oppositionella ledamoten i förbundsstyrelsen, Victoria Kärrman, uteslöts den 18 maj som JRF-medlem och åkte därmed ut även som JRF-ordförande i Norrbotten.
Hon sparkades ut av förbundsstyrelsen efter ett kritiskt brev till valberedningen och JRF-distrikten, där hon pekade på flera missförhållanden:
JRF har köpt en bil kontant för drygt en halv miljon kronor till en anställd, vilket har mörkats.

Att JRF anmälts för dålig social arbetsmiljö av fackförbundet Unionen, och riskerade att hamna hos arbetsmiljödomstolen, hade också undanhållits styrelsen, påstod hon.
Victoria Kärrman begärde förgäves en ekonomisk konsekvensanalys av att en person avskedats och att de arbetsuppgifterna outsourcats. När Victoria Kärrman på grund av en dålig bild av ekonomin vägrade skriva under årsberättelsen blev hon hotad.

”Härskartekniker och enväldigt styre”

”På styrelsemötet 19 februari 2021 blev jag återigen påmind av ordföranden att jag kan komma att riskera personligt vite för min saknade underskrift. Härskarteknikerna fortsätter”, skrev Victoria Kärrman till distrikten.
”Styrelsen har under en längre tid präglats av ett enväldigt styre. Den styrs med härskartekniker, där man blir osynliggjord, förlöjligad och förnedrad om man inte tycker som ordföranden. Det pågår mobbning och utfrysning, likaså bland personalen på kansliet”, tillade hon i brevet.
Tre tjänstemän har fått nog och sagt upp sig, meddelade även Kärrman.

I brevet undrade hon om det är rimligt att av tolv anställda i JRF är fem chefer.
”Är det störst medlemsnytta att betala chefslöner till 42 procent av de anställda? Vi hade även konsultkostnader 2020 som uppsteg till 6,8 procent av nettoomsättningen. Här ingick bland annat advokatkostnader för personalärende, psykologstöd för utredning av personalsituationen (krav från Unionen). Vart är det här förbundet på väg?”

Ses som illojal

Victoria Kärrman är även kritiskt mot att JRF börjat lämna sin ideologiska kärna och går mer på vad skogsbolagen och bönderna i LRF tycker. Det handlar alltmer om skogspolitik än jägarfrågor, tycker hon.
”När våra egna policys diskuteras ska hänsyn först tas till andra aktörer, exempelvis LRF.”
Det resulterade i att förbundsstyrelsen uteslöt Victoria Kärrman som JRF-medlem för att hon är illojal mot de övriga i förbundsstyrelsen. Dessutom anser förbundsstyrelsen att hon brutit mot sekretess och tystnadsplikt.


Uteslutandet har i sin tur gjort att sammanlagt åtta av totalt 21 JRF-distrikt inför årsstämman på lördag kräver att hela förbundsstyrelsen avgår. Distriktet i Östergötland tillhör dem som även siktar in sig på JRF-basen Solveig Larssons hundhållning, som Jaktjournalen har rapporterat om.

Bristande hundhållning ”katastrofal skada”

Sedan 2019 finns det totalt tolv anmälningar. Tio får och två hundar har dött efter attacker av Solveig Larssons jakthundar.
”Den katastrofala skada som Solveigs bristande hundhållning orsakat är kanske helt omöjlig att reparera. Alla vi som engagerar oss i jaktfrågor där vi representerar JRF är helt tillintetgjorda genom hennes agerande”, skriver bland andra ordförande Jan Lingheimer i Östergötlands distriktsstyrelse till förbundsstyrelsen.

Nyligen hölls Svenska Jägareförbundets årsstämma. Att det förbundet skakats av stridigheter hindrade inte att alla intresserade kunde ta del av vad som sades och beslutades under stämman via livesändningen på Youtube.

Jag har bett att få en zoom-länk till JRF-stämman på lördag. Det kommer att tas upp vid förbundsstyrelsens möte på fredagen inför stämman på lördag.
– Magkänslan är att styrelsen kommer att säga nej när jag säger att Anders Ljung önskar bli insläppt, säger Per Wanström, generalsekreterare för JRF.


”Styrelsen och Per bygger murar runt sig. Dåligt och mycket kortsiktigt tänkande. Transparens, vad är det?”, kommenterar en bekymrad JRF-medlem om det beskedet.

Bekymmer för hela jägarkåren


Men jag skulle vilja påstå att det här är ett problem för fler än de cirka 37 000 JRF-medlemmarna.
Det är ett bekymmer för hela jägarkåren. Det behövs starka, eniga och trovärdiga jägarorganisationer som kan möta de yttre hoten mot jakten.
Släpps inte Sveriges största fristående jakttidning in för att bevaka hur jaktliga företrädare klarar av att leverera kan ju det även leda till känsliga följdfrågor som går rakt på en fjärdedel av förbundets finansiering. För 2021 har JRF enligt Naturvårdsverkets beslut fått 8,4 miljoner kronor i organisationsbidrag från Viltvårdsfonden för att sköta olika jaktfrågor.

Att frågor om ekonomi och arbetsmiljö leder till uteslutning och hindrad insyn ser illa ut, även när politiker och myndigheter betraktar vad som händer i en jägarorganisation som får miljonbidrag av staten.