Jaktnyheter

8,4 miljoner till Jägarnas Riksförbund

Bidraget ur viltvårdsfonden utgör 25 procent av Jägarnas Riksförbunds totala finansiering. Idag beviljades de 8,4 miljoner kronor. "Vi är positiva" säger generalsekreterare Per Wanström. Foto: Jägarnas Riksförbund/Johan Boström

Jägarnas Riksförbund äskade 8,9 miljoner ur viltvårdsfonden. Idag kom beslutet om att deras pott blir 500.000 kronor mindre, men JRF är ändå nöjda.
- Vi är positiva och vi hade förväntat oss ett positivt beslut, säger Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.

"}}

Jägarnas Riksförbund har tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden sedan 70-talet, för sin verksamhet inom jakt och viltvård. Tidigare har bidragen baserats på ett en grundbidrag relaterat till antalet medlemmar, och varje år har förbundet kunnat visa att bidraget inte räckt för att täcka verksamheten, enligt förbundets ansökan.

Baserat på det, äskade JRF 8,9 miljoner kronor och tilldelades idag 8,4 miljoner kronor för år 2021.

– Utfallet är mycket positivt för oss. Arbetet vi lägger ner går med ständig förlust även med den gamla bidragsmodellen. Men det har gått fem månader av året redan, så jag förstår beslutet på så vis, säger Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.

Höga krav

Endast två av de 18 ansökande föreningarna beviljades bidrag. Utöver JRF:s organisationsbidrag, var det Specialklubb för övriga kontinentala Fågelhundar som ansökte om 400.000 kronor i verksamhetsbidrag och fick 300.000 kronor.

– Som jag uppfattar det har Naturvårdsverket följt de strikta riktlinjerna och höga krav för att beviljas bidrag. Det ställs ju krav på att man ska vara ideell och rikstäckande bland annat, och att uppfylla jaktlagens ändamål. Det är vad vi sysslar med och enligt mig ett bevis på uppskattning över vad vi gör och tror på, säger Per Wanström.

Att även 2021 blivit ett år präglat av coronapandemin samt det nya sättet att söka bidrag, gör att differensen på en halv miljon kronor inte ”ställer till problem” för JRF.

Ingen oro för jaktkritiker

­- Vi har varit tvungna att vänta med vissa saker och säkra verksamheten på grund av det. Bidraget ur viltvårdsfonden utgör 25 procent av förbundets totala finansiering. Samtidigt ser vi nu utökade möjligheter när beslutet faktiskt är taget.

Det har funnits oro för att jaktkritiska föreningar skulle få ta del av fonden. Men det har inte oroat Per Wanström personligen.

– Jag kände mig trygg med de förutsättningar som fanns. Där fanns det inte utrymme för att kontrollera jägare. Det handlar om att främja den svenska viltvården enligt jaktlagen och dess ändamål. Inte åsiktsfrämjande verksamhet, säger Per Wanström.