Jaktnyheter

JO-kritik mot skyddsjaktbeslut som dröjde 17 månader

Handläggningen kring skyddsjakt på knölsvan dröjde 17 månader. Nu får domstolen kritik av JO. Bild: Gettyimages och JO:s logga, montage

Förvaltningsrätten i Malmö dröjde 17 månader med att handlägga ett överklagande om nekad skyddsjakt. Nu får domstolen kritik av Justitieombudsmannen, JO.

"}}

Det gällde skyddsjakt på knölsvan som en person i Skåne sökte hos länsstyrelsen. Han fick nej och överklagade då ärendet till förvaltningsrätten i Malmö

Mannen JO-anmälde domstolen chefsJO Elisabeth Rynning finner att ärendet inte handlagts som reglerna föreskriver.

”Domstolen kritiseras också för långsam handläggning av ett mål om skyddsjakt. I det målet uppgick handläggningstiden till drygt ett år och fem månader. Enligt chefsJO har handläggningstiderna överskridit vad som varit rimligt och acceptabelt”, skriver Elisabeth Rynning i sitt beslut.