JK-kritik mot regeringens agerande i Girjasfallet

Justitiekansler Marie Heidenborg och hennes företrädare, Anna Skarhed, är kritiska till regeringens hantering av Girjasfallet. Ärendet borde inte ha avgjorts i domstol, menar de båda toppjuristerna.

Regeringen får kritik från både från sina egna toppjurister och samer för sin hantering av Girjasfallet. Foto: Per Jonson

Marie Heidenborg och företrädaren Anna Skarhed var statens juridiska ombud i den rättsliga tvisten om rätten till jakt- och fiske på statens marker i fjällen.

Nu rapporterar Dagens Nyheter, DN, i sin pappersupplaga att Heidenborg och Skarhed är kritiska till regeringens agerande i fallet.

– Samernas frågor är breda rättighetsfrågor som påverkar stora delar av samhället. De lämpar sig därför inte att avgöras i domstolar utan bör avgöras på den politiska arenan, säger Mari Heidenborg till DN.

Hon menar att helheten i frågan om samernas rättigheter och samhällets intressen inte blir granskade vid en domstolsförhandling. Istället prövas bara de frågor som parterna begärt.

Hat och hot

Marie Heidenborg framhåller att Girjasdomen i Högsta Domstolen, som Jaktjournalen rapporterat om här, kommer att få konsekvenser i markfrågor i hela renskötselområdet. Andra samebyar är intresserade av att få rätten till jakten och fisket samtidigt som ärenden gällande exempelvis gruvdrift berörs.

Efter HD-domen har en våg av hot och hat sköljt över samebyarna. Bland annat har enskilda företrädare för samebyarna polisanmält hot och renar har hittats dödade.

Anna Skarhed menar att det nu finns ett omedelbart behov av att staten bistår samebyarna i den hetsiga konflikt som uppkommit.

”Avsaknad av politik”

Ordföranden i Girjas sameby, Matti Blind Berg, håller med de båda toppjuristerna i deras kritik.

– Att det här fallet hamnade i domstol är ett bevis för att politiken misslyckats. Alla förlorade på att det drevs som en rättsprocess, säger Matti Blind Berg till Jaktjournalen.

Han menar att statens brist på politisk handling varit jordmån för de hatiska attityder som nu drabbar samebyarnas företrädare.

– Det vore fint om staten under 2020 tog tag i frågan och de konflikter som staten varit med och bidragit till, säger Matti Blind Berg.

Även Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef vid Svenska Samernas Riksförbund, SSR, delar krititiken mot statens agerande.

– Det var avsaknad av politik som ledde till att det blev rättsprocess i Girjasfallet. Oavsett vilka samiska rättighetsfrågor det gäller, så duckar regeringen, säger Jenny Wik Karlsson till Jaktjournalen.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Överklagar igen och försöker stoppa skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen strider i domstolarna och driver opinion för att stoppa skyddsjakt på varg. I ärendet med jakten på en varg i Östergötland har föreningen fått nej av förvaltningsrätten och hovrätten en gång. Nu har de skickat in en ny överklagan.

Nytt beslut: Det blir Stövar-SM för harhundar i år

Svenska stövarklubbens centralstyrelse har beslutat att Stövar-SM för harhundar ska genomföras på senhösten, trots coronapandemin. – Vi tar god höjd för vad Folkhälsomyndigheten och Kennelklubben uttalat, säger Gunnar Pettersson i styrelsen.
ANNONS ▼