Jaktnyheter

Jägareförbundet vill stoppa nytt älgområde – ”för stort”

Ett älgskötselområde från Falun till Söderhamn rimmar illa med lokal och regional förvaltnings, anser Jägareförbundet i Dalarna. Foto: Gettyimages, montage
Jägareförbundet i Dalarna vill stoppa ett nytt älgskötselområdet som länsstyrelsen tagit beslut om i den östra länsdelen.– Det blir alldeles för stort, säger ordförande Ulf Berg.
Dalarnas Tidningar är först med nyheten, att Jägareförbundet i Dalarna emotsätter sig länsstyrelsens beslut, att skapa ett stort älgförvaltningsområde från Dalarna och till kusten i Gävleborg. Jaktjournalen berättade för några veckor sedan om länsstyrelsens beslut om fyra nya älgförvaltningsområden. Argumentet är att det ska bli lättare att uppskatta älgstammens storlek.

Lokalförvaltning går förlorad

Men det tror inte Jägareförbundet i Dalarna på. – Det blir extremt stort, 600 000 hektar från Falun till Söderhamn. Tanken var väl inte att ha så gigantiska områden för lokal och regional förvaltning, säger Ulf Berg till Jaktjournalen. Han menar att det blir omöjligt att göra en plan för älgstammen i området. – Förutsättningarna varierar så pass mycket att den lokala förvaltningen försvinner helt, säger Ulf Berg.

”Procedurfel”

Han har fått många reaktioner från oroade och arga medlemmar och nu väljer Jägareförbundet att överklaga. – Man har sagt att vi ska ha lokal och regional förvaltning, men i Dalarna kör länsstyrelsen ständigt över Viltförvaltningsdelegationen. Det är procedurfel, säger Ulf Berg. – Det nya älgförvaltningsområdet från Falun till Söderhamn rör fyra älgförvaltningsområden: Ödmården, Lumsheden, Gruvberget och Söder Voxna, berättar Filip Ånöstam är jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Dalarna. Jaktjournalen har inte kunnat nå någon på länsstyrelsen i Dalarna som kan kommentera kritiken.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21