Jaktnyheter

Jägareförbundet och Sportfiskarna vill vara med när Girjasdomen blir praktik

En utredning om Girjasdomen ska tillsättas och Jägareförbundet och Sportfiskarna kämpar nu för att få vara med och utforma direktiven till utredningen. Foto: Per Jonson
Jägareförbundet och Sportfiskarna skriver till regeringen för att få vara med i diskussionerna om framtidens jakt och fiske i området där Girjas sameby har sina marker.
Sportfiskarna skriver på sin webbsida att Sportfiskarna och Jägareförbundet reagerat på att Svenska samernas riksförbund, SSR, enbart vill ha med samiska företrädare när direktiven till en Girjasutredning ska göras. Utredningens syfte är att få fram hur Girjasdomen, som gav Girjas sameby rätten att förvalta jakt och fiske på statens marker, ska hanteras i praktiken. SSR har påpekat för landsbygds- och miljöministern att förbundet enbart vill ha med samiska företrädare när direktiven för utredningen ska utformas.

Skriver till ministern

Nu skriver Jägareförbundet och Sportfiskarna också till landsbygds- och miljöministern och påtalar att de vill vara med i diskussionerna. – För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i den utredning som ska genomföras. Sportfiskarna och Jägareförbundet är beredda att med sin kompetens och sin lokala förankring på ett konstruktivt sätt bidra till förslag på lösningar som kan nå bred acceptans. Förbunden anser att öppenhet, respekt för olika intressen och en god dialog med bred förankring är avgörande ingredienser för att nå långsiktigt hållbara lösningar, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare, på förbundets webbsida. Det finns en oro för hur Girjasdomen kommer att påverka både jakt och fiske och rörligt friluftsliv i renskötselområdet. – En mycket viktig sak att slå fast är att Girjasdomen enbart behandlar Girjas område. Tyvärr märker vi att en del vill applicera slutsatserna i domen på andra renskötselområden. Men så kan man inte göra, eftersom domen bara övervägt de speciella förutsättningar som finns i Girjas, säger Anders Iacobaeus, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet, på Sportfiskarnas webbsida.