Jaktnyheter

Jägareförbundet och Samernas Riksförbund säger nej till fler vargar

Fler vargar i Sverige skulle innebära ökade problem. Jägareförbundet och Samernas Riksförbund säger nej till Naturskyddsföreningens utspel. Foto: Gettyimages
Svenska Jägareförbundet och Svenska Samernas Riksförbund dömer ut Naturskyddsföreningens önskemål om fler vargar i Sverige som orealistiskt. - Deras ekvation går inte ihop, säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.
Jaktjournalen berättade häromdagen om Naturskyddsföreningen som vill ha stopp på licensjakten på varg – och fler vargar i Sverige. Bakgrunden är det betänkande som EU-domstolen kom med gällande den finska licensjakten på varg. Naturskyddsföreningen tolkar domen som att EU:s medlemsländer inte får luta sig emot att det finns gott om varg i Ryssland. – Det blir för orimligt, för vi vet ju att det kommer vargar från Finland och Ryssland till Sverige, och att de för med sig sina gener hit. Man kan inte bortse från biologin på det sättet, och jag är övertygad om att de svenska myndigheterna inte kommer att köpa den argumentationen, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet.

800 vargar i Sverige?

Han pekar på att Sverige och Finland i så fall ska ha en helt egen vargpopulation. Det finns forskningsstudier där man föreslagit 800 vargar i Sverige och 600 i Finland. – I någon annan artikel skriven av Naturskyddsföreningen läste jag att föreningen vill att målet med max tio procents skador på renhjordarna ska uppfyllas. Den ekvationen går inte ihop om man samtidigt önskar sig mycket mer varg, säger Glöersen. – För den norska fårnäringen vore det dessutom helt förödande, eftersom det strömmar in vargar i Norge från Sverige, tillägger Glöersen.

Fler vargar – mer problem

Jenny Wik Karlsson är verksamhetschef och förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund pekar på att fler vargar i Sverige kommer att innebära fler vargar i renskötselområdet också. – Det är ingen hemlighet vargar inte går att ha ihop med renar – de orsakar extremt stor skada. Fler vargar skulle innebära ännu större problem, framför allt för våra sydligaste samebyar, säger Jenny Wik Karlsson. Hon framhåller att många samebyar redan idag tyngs av förluster till rovdjur som ligger långt över de tio procent som Riksdagen fattat beslut om som maxtak. – Att ytterligare öka populationen av en art som orsakar så mycket skada, är så klart inget vi kan ställa oss bakom, säger Jenny Wik Karlsson.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21