Jägareförbundet Gävleborg kräver ytterligare 40 björnar | Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
2 månader sedan Björnjakt 2021
Björnstammen i Gävleborg ökar trots förvaltningsmålet att minska den. Det menar Jägareförbundet i Gävleborg som nu ansöker om hemställan att licensjakten utökas med 40 björnar, Foto: Tommy Östlund
Jägareförbundet Gävleborg kräver ytterligare 40 björnar

SJF Gävleborg med dess 14 jaktvårdskretsar kräver att licensjakten på björn återupptas i hela länet och att ytterligare 40 björnar får fällas.

I en hemställan till Länsstyrelsen i Gävleborg resonerar jägareförbundets länsförening om licensjakten. I den västra delen av länet avlystes licensjakten på björn redan den andra dagen. I det östra området tog det fem dagar innan kvoten var fylld.

Totalt fälldes 71 björnar.

Vart femte år genomförs omfattande spillningsinventeringar av björn inom dess utbredningsområde. Inventeringen i Dalarna, Gävleborg och Värmland genomfördes senast 2017 och resultaten från hela det inventerade området beräknades till 841 björnar.

Jägareförbundet Gävleborg menar att det är vanskligt att göra en länsfördelning av stammen och att den årliga björnobsen visar att stammen är större idag än vid inventeringen 2017.

Stammen ökar

”Enligt Jägareförbundet Gävleborgs uppfattning är den av Länsstyrelsen beslutade tilldelningen av björn, vid licensjakten 2021 och även tidigare år, för låg för att komma i närheten av det tidigare förvaltningsmålet om 360 björnar och än mindre det nuvarande målet om 300 som beslutats av länets viltförvaltningsdelegation 2021.” skriver förbundet.

Förbundet menar att stammen ökar trots att ambitionen är att den ska minskas.

”För att på sikt uppnå den förvaltningsnivå på björn som är beslutad av länets viltförvaltningsdelegation behöver, enligt Jägareförbundet Gävleborgs uppfattning, fler björnar fällas under innevarande år och även åren därefter. Det är även mycket viktigt för trovärdigheten för förvaltningsmodellen.

Jägareförbundet Gävleborg, med dess 14 jaktvårdskretsar, hemställer således att Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att återuppta årets björnjakt och tilldelar ytterligare 40 björnar med fördelningen 30 björnar västra och 10 björnar östra området. ” skriver Jägareförbundet Gävleborg.

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!