Jaktnyheter

Ingen skyddsjakt på varg som förföljde mor och dotter på ridtur

Genetiskt viktiga vargar kommer inte flyttas från Jämtland. Arkivbild: Gettyimages

Det blir ingen skyddsjakt på den var som ska ha förföljt en mor och en dotter när de var ute och red. Även LRF Värmland ställde sig bakom skyddsjaktsansökningen.

Värmlands Folkblad berättar i sin pappersupplaga om ett fall med mor och dotter som var ute och red i Karlanda i Årjängs kommun. Plötsligt kom en varg upp på vägen.

Mor och och dotter ska ha försökt skrämma bort vargen men utan att lyckas. Vargen följde istället efter dem på tio meters avstånd och mamman och dottern upplevde situationen som hotfull.

När de kom hem till gårdsplanen uppfattade mannen i familjen situationen och hämtade ett gevär och sköt två varningsskott. Då försvann vargen från tomten.

En vecka senare hittades det man tror var vargspillning utanför stallet på gården.

LRF: ”Mycket stor risk”

Familjen har ansökt om skyddsjakt och skriver till länsstyrelsen att händelserna påverkat familjen så att barnen inte längre får rida eller cykla utan att mannen i familjen är med och bär vapen.

Det har lett till att hästarna mestadels hålls inomhus och får för lite motion.

LRF Värmland har ställt sig bakom ansökningen om skyddsjakt.

”Eftersom det rör sig om ett mycket allvarligt hot mot människor utan hund inom ett revir som har funnits i flera år, utan att vargarna har angripit människor, finns det nu en mycket stor risk för ytterligare attacker/ angrepp”, skriver LRF, enligt Värmlands Folkblad.

Länsstyrelsens tjänstemän säger nej till skyddsjakt med motiveringen att det i området inte finns fyra dokumenterade angrepp mot tamdjur, som krävs för skyddsjakt i vargrevir. Länsstyrelsens tjänstemän skriver dock att de ska vara uppmärksamma på händelseutvecklingen i området.