Jaktnyheter

Inga konstigheter upptäckta under obduktionerna

Tandmätning på en av de fällda vargarna. Foto: SVA

34 av vargarna som fällts under licensjakten har nu obducerats av SVA. Enligt Emma Höök, biolog har de varit friska djur i medelgott hull. De allra flesta fällda vargarna har varit unga djur.

"}}

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) obducerar alla vargarna som skjutits under licensjakten. Hittills har myndigheten undersökt 34 vargar. En dryg handfull ligger på tining, medan resterande vargar fortfarande finns ute hos länsstyrelserna. Dessutom återstår fortfarande ett antal vargar på den totala tilldelningen så det kan komma in fler djur till SVA eftersom.

Emma Höök är biolog på myndigheten och har deltagit vid obduktionen av samtliga 34 vargar. Enligt henne har vargarna varit gott skick och det har inte upptäckts några större konstigheter.

– Det är friska individer och de flesta av de 34 vargarna är fjolingar. Någon har haft slitage på tänderna och någon tandfraktur har upptäckts. Vi har också sett några utläkta revbensfrakturer och en äldre fraktur på en tass. En varg var också kryptokid, säger hon.

Några rekordvikter har inte noterats. Den tyngsta vargen vägde 48 kilo och fälldes i Kockahonkareviret i Värmland.

Har ni upptäckt några gamla skottskador på någon av de fällda vargarna?

– Nej, det har inte hittats några gamla metallrester i de obducerade djuren. Vargarna har fällts med i snitt ett till tre skott.

SVA kommer koka kranierna och ta ett tandprov för att åldersbestämma vargarna. I tillägg har bland annat blodprov tagits. Detta sparas inför framtida forskning.