Jaktnyheter

Höga halter Pfas i vilt på Frösön

Rådjur är en av arterna som ingått i studien. Arkivbild: Gettyimages

Nu presenteras resultaten från den studie som forskare vid SLU har gjort om halterna av PFAS i bland annat vilda djur på Frösön i Jämtland. Hos ett djur är halterna bland de högsta som någonsin uppmätts i Europa, något som riskerar att påverka ekosystemen, och forskarna varnar för att äta för mycket viltkött från ön.

Forskarna har i studien, som Jaktjournalen tidigare berättat om, samlat in prover från bland annat jord, svamp och bär. De djur som ingått i studien är skogssork, rådjur och älg.

Proverna har samlats in på Frösön i Jämtland 2021-2022 under ledning av SLU-forskarna Frauke Ecke och Lutz Ahrens. Till sin hjälp har de haft jägare som bidragit med prover från de tre djurarterna.

– PFAS innefattar en grupp industriellt framtagna kemikalier där i dagsläget över 4 700 ämnen ingår. Vi vet att dessa ämnen har en inverkan på levande ting och att de är långlivade men det finns för lite kunskap i dagsläget om hur upptaget i den terrestra näringskedjan ser ut och där är den här studien ett unikt och viktigt bidrag, säger Lutz Ahrens, professor vid SLU i ett pressmeddelande.

Redan för några år sedan blev det känt att fisk i Storsjön innehåller höga halter av PFAS. Den nya studien visar också att det på Frösön finns PFAS i både djur, växter och jord.

– Halterna av PFAS i bären avvek inte nämnvärt från halterna som mättes i bär i våra referensområden. Däremot såg vi höga halter PFAS i blek taggsvamp, som mest var de 10 gånger högre jämfört med bären, säger Frauke Ecke, universitetslektor vid SLU och professor vid Helsingfors universitet.

Höga halter i skogssork oroar

Men det var hos skogssorken som riktigt höga halter av giftet hittades. Koncentrationen PFAS i gnagarna tillhör de högsta som någonsin har uppmätts i Europas vanligaste däggdjur. Nu oroar sig forskarna över vilka konsekvenser det kan få.

– Skogssorkarna har en viktig roll i ekosystemen. De utgör basföda för många stora rovdjur exempelvis rödräv, pärluggla och mårddjur. Vi är oroade över vad den här höga PFAS-förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt.

Vad gäller nivåerna i kött från älg och rådjur så låg ett muskelprov från rådjur nära EU:s gränsvärde för PFAS i viltkött men värdet överskreds inte i något prov. Däremot överskreds gränsvärdet i leverprover hos två rådjur.

Forskarna menar dock att den som regelbundet äter viltkött från Frösön riskerar att överskrida det rekommenderade veckointaget av PFAS.

– Människor som får i sig höga halter av PFAS kan exempelvis drabbas av cancer, reproduktionssvårigheter och nedsatt immunförsvar med ökad risk för infektionssjukdomar som följd. Det är sannolikt att PFAS kan få samma effekter på djur men det kan också finnas andra effekter som vi inte känner till idag, men här krävs mer kunskap och fler studier, säger Frauke Ecke.