Jaktnyheter

Forskare kartlägger nivån av PFAS i vilt

Forskarna vill ta reda på hur höga halter av PFAS bland andra älgarna har på Frösön. Arkivbild: Gettyimages

Forskare vid SLU i Umeå och Ulltuna håller just nu på att kartlägga halterna av så kallade PFAS-ämnen i vilda djur på Frösön i Jämtland. Tidigare har det visat sig att fisk i Storsjön runt ön innehåller höga halter av miljögifterna. Nu vill man ta reda på om det även gäller landlevande djur.

"}}

Sedan det för ett par år sedan blev känt att fisk i Storsjön runt Frösön i Jämtland innehåller höga halter av PFAS så har flera projekt om miljögifterna genomförts i området.

Ett av projekten handlar om vilda djur. Forskaren Frauke Ecke på SLU i Umeå ansvarar för en studie där de tar hjälp av jägare för att samla in prover.

–  De har fått ut provtagningskit att använda och vi ber bland annat om leverprover eftersom koncentrationen av PFAS-ämnen ofta är hög i levern. Tack vare jägarna har vi fått in prover från skogshare, älg och rådjur.

Klart i maj

Förutom prover från matvilt som jägarna skjuter tas också prover på skogssork eftersom de finns i stora mängder i området och kan fungera som en referensart. På dem ska forskarna även ta vävnadsprover för att se om höga halter av gifterna leder till några hälsoeffekter.

Vad gäller fisken som redan konstaterats innehålla höga halter av PFAS har Östersunds kommun med stöd av Länsstyrelsen och Livsmedelsverket sedan tidigare tagit fram rekommendationer om att äta abborre och gädda vid högst tre tillfällen per år om den är fångad kring Frösön.

Om höga halter skulle upptäckas i viltet så kommer forskarna att rapportera detta och aktuella myndigheter får ta ställning till eventuella råd kring om eller hur köttet från vilt på Frösön bör konsumeras.

–  Resultatet av vår studie beräknas vara klart någon gång tidigt i maj, säger Frauke Ecke.

Fakta PFAS:

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

 (Källa: kemikalieinspektionen)