Jaktnyheter

Här är SVA:s karta över harpesten

Kartan över harpest konstaterad i Sverige sedan 2016. Karta: SVA
Här är SVA:s karta över var i landet harpesten konstataterats sedan 2016 och fram till idag.
Kartan uppdaterades på onsdagsmorgonen. – Tidigare år har vi haft flest fall i Norrland och ganska lokalt. Nu är det mer spritt och vi har konstaterade fall i Västra Götaland, Dalarna, Värmland, Jämtland och Norrbotten, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Förra gången Sverige hade ett större utbrott av harpest var 2015 Allmänheten uppmanas att skicka in harar som hittas döda och som inte visar tecken på någon uppenbar dödsorsak. Jaktjournalen har rapporterat om harpesten bland annat här och här.