Jaktnyheter

Hamiltonstövareföreningen om krisen i Stövarklubben

Arkivbild: Per Jonson
En djup konflikt blottläggs inom Svenska stövarklubben. Svenska Hamiltonstövarföreningens berättar nu varför den är missnöjd och varför man röstade nej till ansvarsfrihet för Stövarklubbens styrelse vid söndagens förbundsstämma.
Jaktjournalen har rapporterat att Svenska stövarklubbens styrelse inte beviljades ansvarsfrihet vid söndagens förbundsstämma, som hölls digitalt på grund av coronapandemin. Det fick till följd att styrelsen avgick och en interimistisk styrelse tillsattes. Svenska Hamiltonstövareföreningen röstade för att Stövarklubbens styrelse inte skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. – Folk får ingen information om vad som hänt, istället debatteras det på Facebook, och därför har vår styrelse valt att lägga ut en skrivelse om saken på vår hemsida, säger Göran Johansson, ordförande i Hamiltonstövareföreningen.

Frågor om IT-kostnader

Göran Johansson vill inte kommentera ärendet i övrigt, utan hänvisar till föreningens hemsida. Där efterlyser Hamiltonstövareföreningen bland annat redovisning av vad Stövarklubbens IT-system kostat, vad det kostar i drift och vem som äger programmet. Hamiltonstövarföreningen är också kritisk till tidsplanen för korsning mellan svenska stövarraser. Projektplanen gäller för åren 2019 till 2023 och det tycker Hamiltonstövareföreningen är för kort tid. ”En noga efterforskning vad som skulle vara lämpligt att inkorsa Hamilton med måste utredas noggrant så att man inte får in defekter eller egenskaper man inte vill ha. Dessa synpunkter skickade Hamiltonstövareföreningen in till huvudstyrelsen och än i dag har vi inte fått någon som helst respons på detta”, skriver Hamiltonstövareföreningen på sin hemsida. Man är också oense om vilken instans, styrelsen eller årsmötet, som har mandat att besluta att höftledsröntgen ska tas bort för hamiltonstövare.

Efterlyser protokoll

Hamiltonstövareföreningen efterlyser också styrelseprotokoll för 2020 som inte ska ha sänts ut av Svenska stövarklubben. Hamiltonstövareföreningen är även kritisk till olika budgetförslag – exempelvis hur olika poster bokförts och att Stövarklubben gör en vinst på 100.000 kronor årligen. Vinsten borde vara noll, eftersom det är medlemmarna som betalar in för exempelvis jaktprov och utställningar, anser Hamiltonstövareföreningen. De efterlyser också en redovisning av vad posten ”underentreprenörer”, en kostnad på 500 000 kronor, är i Svenska stövarklubbens bokslut. Kritiken rör också hur olika stöd till lokalklubbar hanteras. ”Hamiltonstövareföreningen har inte under det gångna verksamhetsåret eller de kommande verksamhetsåren 2021–2022 något förtroende för den sittande styrelsen med den redovisning som framlades inför fullmäktige”, skriver Hamiltonstövareföreningen på sin hemsida. Jaktjournalen söker ytterligare kommentarer i ärendet.