Jaktnyheter

Stövarklubbens styrelse nekades ansvarsfrihet – avgick

Det blev ett turbulent möte när Svenska stövarklubben höll digital förbundsstämma på söndagen. Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet och valde då att avgå.
Enligt obekräftade uppgifter till Jaktjournalen var det diskussioner kring budget och ekonomiredovisning som fick debatten att hetta till på förbundstämman. Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och avgick under sittande möte. Cenneth Quick, ordförande i Smålands stövarklubb, valdes till ordförande i en interremistisk styrelse och ny förbundsstämma kommer att hållas den 11 november. Cenneth Quick bekräftar en uppkomna situationen, men vill i nuläget inte lämna några kommentarer. – Jag sitter och filar på ett utkast till information som kommer att publiceras på Svenska stövarklubbens webbsida, säger Cenneth Quick. Hur allvarlig är situationen? – Det har väl hänt förut att styrelser avgått, svarar Cenneth Quick. Söndagens förbundsstämma hölls digitalt, men Quick utesluter inte att det kan bli ett fysiskt möte när stämman hålls den 11 november. – Vi klarar Folkhälsomyndighetens krav på max 50 deltagare, säger Cenneth Quick.